TO BOLIGINNBRUDD PÅ JÆREN:

Tyver har endevendt en bolig på Klepp og en på Bryne. Begge steder har de tatt sølvtøy og smykker for store verdier. Ifølge politiet er det brukt samme framgangsmåte.