Hopp til innhold

To av tre rogalandsbedrifter venter stabil sysselsetting

Bedriftene har bruk for nesten 1 100 flere ansatte i år. – Dette er bedre enn vi fryktet, sier direktøren i NAV-Rogaland.

Truls Nordahl

Truls Nordahl, som er NAV-direktør i Rogaland til NRK, forteller at bedriftene i Rogaland trenger nesten 1 100 nye ansatte i 2016.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

– Det ser bedre ut enn vi hadde fryktet.

Det sier Truls Nordahl som er NAV-direktør i Rogaland til NRK.

I årets bedriftsundersøkelse melder 20 prosent av dem som svarer at de venter færre ansatte om ett år enn i dag. 66 prosent melder om stabil utvikling, og 15 prosent om flere ansatte.

Tallene var mer positive i fjor. Da var det flere som forventet økning og færre som trodde på nedgang i sysselsettingen.

Les også: – Pessimismen er like stor som i finanskrisen

Les også: Oppdragstørken rammer bygg og anlegg

– Vi har et tidsintervall nå som er veldig krevende. Særlig dette året, men nå er snart halve året gått. Vi vet at når vi kommer et stykke ut i 2017, så er det endel prosjekter som begynner å treffe, og som vil gi sysselsettingseffekt. Jeg opplever optimisme, selv om tidene i det helt korte bildet er veldig krevende, sier Nordahl.

Radiumhospitalet sykepleier

Resten av året er det bruk for 280 nye sykepleiere i Rogaland.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Behov for mange nye ansatte

Undersøkelsen viser at bedriftene i fylket trenger 1 076 flere ansatte i 2016. I fjor var behovet på flere enn 4 000 ansatte.

Etterspørselen etter arbeidskraft blant bedrifter i Rogaland

2015

2016

Foventer flere ansatte

24 prosent

15 prosent

Forventer færre ansatte

16 prosent

20 prosent

Forventer like mange ansatte

61 prosent

66 prosent

Det er særlig helse og sosialsektoren som trenger mer folk. Her det behov for 450 flere ansatte. Blant annet er bruk for 280 flere sykepleiere i Rogaland. Det er kanskje mer overraskende at bygg og anlegg melder om et behov for mer enn 100 nye ansatte i år.

I tillegg til de nye stillingene i markedet, er det fortsatt mye av det NAV kaller erstatningsrekruttering.

Les også: Flere oljefunn skal opprettholde sysselsettingen

Les også: SSB-tall viser økt ledighet

– Folk går av med pensjon. Folk flytter herfra, og så videre. Det betyr at det er mye erstatningsrekruttering i tillegg. vi så for eksempel at det i april var 309 utlyste stillinger innen bygg og anklegg, til tross for at nettop bygg og anlegg har permittert og sagt opp. Det skjer både nedbemanning og oppbemanning i samme bransje samtidig, sier Nordahl.

17. mai Oslo

Olso vil få stor vekst i tallet på nye stillinger. NAV-direktøren mener det kan være et gunstig område for rogalendinger å søke jobb i.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Oslo trenger folk

Samtidig som undersøkeklsen viser en viss stabilisering i etterspørselen etter arbeidskraft i Rogaland, har NAV denne uken fått tall som viser svært god etterspørsel i andre fylker.

– Det vi ser i vår bedriftsundersøkelse er at det særlig er området Oslo som vil få stor vekst i antall nye stillinger. Oslo er kanskje et godt egnet område for rogalendinger å jobbe i en periode. Det er i alle fall et sted det er god kommunikasjon til, og der det er mulig å komme seg fram og tilbake på en god måte, sier Nordahl.