To av fem feil var ikkje utbetra

Minst to av dei fem pålegga som Sjøfartsdirektoratet gav eigarane av skipet Tide Carrier sist veke, var ikkje gjennomførte, då motoren stansa utanfor Jærkysten på onsdag. Direktoratet påpeika feil ved brannutstyr, navigasjon og redningsutstyr,