Advokater sikrer bøndene luksuriøse opsjonsavtaler

Bønder på Nord-Jæren tjener godt på å love bort tomten til boligutbyggerne, i tilfelle den blir regulert til boligformål.

Før: bondegård på Spydeberg i Østfold

Gårdeiere på Nord-Jæren har tatt i bruk store advokatfirma for å sikre seg best mulige opsjonsavtaler med utbyggingsselskapene.

Foto: Wenche Dramstad / Skog og Landskap

– Gårdsbruk som en gang i fremtiden vil bli utbygd til boliger, kan gi bønder store årlige inntekter, sier advokat Endre Skjørestad.

Gårdeiere på Nord-Jæren har tatt i bruk store advokatfirma for å sikre seg best mulige opsjonsavtaler med utbyggingsselskapene. Egne prospekter utarbeides i dag for å sikre en best mulig avtale og pris.

Sikrer gode avtaler

Endre Skjørestad

Advokat Endre Skjørestad.

Foto: Regjeringen.no

– Hvis det er områder som ligger til rette for utbygging og grunneierne ønsker det så er det ikke uvanlig at en henvender seg til de større og seriøse aktørene vi vet er i markedet og ønsker å få tak i utbyggingsareal, sier Skjørestad, som er advokat hos advokatfirmaet Haver på Forus.

Sammen med advokatselskapet Kluge er Haver stadig oftere involvert når gårdeiere på Nord-Jæren vil sikre seg gode opsjonsavtaler i forbindelse med eiendommene de besitter.

Utbyggingsselskaper allerede har sikret seg 90 prosent av arealene som politikerne har satt av til utbygging de neste tretti årene.

Avtaler for millioner

– For det første har vi fått en del utbyggingsselskaper i området som har blitt store, dyktige og profesjonelle. På den andre siden har vel også mye av rådgivingsarbeidet overfor grunneierne blitt samlet om et på to-tre større advokatfirma som kjenner bransjen, sier

Opsjonsavtalene kan gi enkelte bønder et par hundre tusen kroner i ekstra inntekter årlig. Avtalene kan innebære både årlige og femårige utbetalinger og i noen tilfeller også et engangsbeløp i form av kontraktsinngåelse. Prisene varierer kraftig, alt etter beliggenhet. Verdien på utmark som skal gi rom for fremtidens boliger, har økt kraftig.

– Det er priser i Nord-Jæren regionen på alt fra et par hundre kroner for kvadratmeteren til fire tusen kroner kvadratmeteren. Det er avhengig av plasseringen og byggemodningen, sier Skjørestad.

Mer profesjonaliserte avtaler

Han vil ikke gå inn på konkrete avtaler og heller ikke si noe om hvor mye enkelte grunneiere mottar i året gjennom opsjonsavtaler.

Det vil heller ikke Egil Skjæveland, som i mange år har sikret seg fremtidige tomter, både i eget selskap og nå for Øster Hus. Men han bekrefter at arbeidet med slike avtaler er blitt langt mer profesjonalisert de siste årene.

– I største grad er det bonden som kommer til oss. Det er ikke til å legge skjul på at det å omgjøre mark til bolig og utbygging er interessant for dem i forhold til økonomi, sier Skjæveland.

– Prisene går oppover

Øster Hus har alene inngått avtaler med over 100 grunneiere og har mellom 15-20 prosent av markedet. Det innebærer at det finnes et sted mellom 500-750 slike opsjonsavtaler av ulik form og verdi bare på Nord-Jæren. Advokat Endre Skjørestad bekrefter at prisene har økt kraftig.

– Vår oppgave når vi bistår grunneieren er at de skal få ut den prisen og de vilkårene som markedet vil gi. Til nå har prisene kun gått oppover, sier Skjørestad.

– Det er avhengige av mange faktorer, men for en del grunneiere kan dette dreie seg om betydelige beløp, legger han til.