Tilsynssak mot maskerte fastleger

Fylkesmannen oppretter tilsynssak mot to fastleger på Jørpeland. Det skjer etter at de maskerte seg og kastet en sekk inn i ambulansesentralen på Strand.

Jørpeland ambulansesentral

Da ryggsekken ble kastet inn døra, ble ambulansearbeiderne så redde at de flyktet inn på et soverom og låste døren.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Hendelsen skjedde 26. mars i år og utløste en væpnet politiaksjon. Samtidig ble ambulansesentralen satt ut av spill imellom én og to timer. De to fastlegene har forklart til politiet at det hele var ment som en spøk.

– Jeg kan ikke si at jeg har hørt om lignende hendelser tidligere, sier fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus.

Både politiet og Helse Stavanger anmeldte saken for trusler og skremmende adferd. I forrige uke ble det klart at saken går til konfliktrådet.

Nå bekrefter fylkeslegen at Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot de to fastlegene som følger av bombespøken.

– Den informasjonen om hendelsen vi satt på, gjorde at vi tok dette valget for å kunne gjøre en formell vurdering av hendelsen.

I lovverket heter det at helsepersonell skal opptre på en måte slik at de ikke svikter tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenestene.

– Opprettelsen av tilsynssak gir oss også tilgang til taushetsbelagt informasjon i den grad vi har behov for det, forteller Dahle-Melhus.

Janne Dahle-Melhus - fylkeslege Rogaland

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus forteller, på generelt grunnlag, at en tilsynssak i ytterste konsekvens kan føre til inndragelse av autorisasjonen som helsepersonell, om Helsetilsynet mener det foreligger et lovbrudd.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Kan ende hos Helsetilsynet

Etter opprettelsen av en tilsynssak finnes det tre konklusjoner:

  • Det som skjedde var ikke et lovbrudd og er greit.
  • Det var ikke et lovbrudd, men brudd på god praksis.
  • Det var et lovbrudd.

– Er det brudd på helsepersonelloven, så må vi vurdere om dette er alvorlig nok til at vi sender saken over til Statens helsetilsyn for vurdering av formell reaksjon. Det kan være en advarsel eller at man begrenser eller fratas autorisasjonen som helsepersonell, forklarer fylkeslegen.

Fylkesmannen har allerede innhentet informasjon fra politiet, Strand kommune og Stavanger universitetssjukehus (SUS) om hva som skjedde på ambulansesentralen.

– Nå er vi en fase der vi innhenter ytterligere informasjon rundt hendelsen. Vi har invitert legene til å fortelle deres versjon av hva som skjedde, men det er helt frivillig for dem å gjøre det. Når vi er ferdig med å innhente all informasjon, så vil vi konkludere i saken.

Ambulansepersonell kontaktet fylkeslegen

Fylkeslegen er også blitt kontaktet av ansatte som var på jobb da bombespøken ble gjennomført.

– Noen av de ansatte som var på jobb på ambulansesentralen denne kvelden har tatt kontakt med oss, men de står fritt til å si noe om hvordan hendelsen opplevdes.

Dahle-Melhus forteller at Fylkesmannen vil vurdere handlingen og ikke konsekvensene av handlingen.

– I og med at det ikke var pasienter i bildet, så vil vi ikke gjøre en systematisk innhenting av helseinformasjon hos de berørte på ambulansesentralen, men vi vil vurdere om hendelsen svekket beredskapen i perioden.

NRK har vært i kontakt med Hans Tore Frydnes ved Stavanger universitetssjukehus, men SUS ønsker ikke å kommentere tilsynssaken før de er formelt informert av Fylkesmannen.