Statoil-hendelsene: Vil ha svar på om kostnadskutt har skylda

Petroleumstilsynet ber Statoil se om kostandskuttene kan være grunnen til at det nesten har gått veldig galt flere ganger de siste ukene.

Statoil og Ptil

Statoils norgessjef Arne Sigve Nylund måtte stå skolerett for direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

Foto: Sander Lid Fiskå

– Nå ber vi Statoil se om det finnes en sammenheng mellom hendelsene og effektiviseringsarbeidet som pågår.

Seks nestenulykker og branner på flere av Statoils anlegg de siste to ukene har fått Petroleumstilsynet til å reagere. I dag måtte selskapets toppledelse inn på teppet for å forklare hvorfor ting går galt gang på gang.

Statoils Arne Sigve Nylund var ydmyk da han møtte Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold, ba om redegjørelse på hvorfor det holder på å gå galt gang på gang.

– Vår jobb er å finne ut hva som er grunnen til alle hendelsene vi har hatt den siste tida, sier Nylund.

Må se på totaliteten

Og det haster sier Ptil, de tror det kan finnes sammenhenger mellom Statoils kostnadskutt og effektivisering og et stadig økende antall nestenulykker.

– Vi gransker noen hendelser, det vi ber Statoil om, er å se på totaliteten. Vi vil ha svar på om dette har en sammenheng med endringene de gjennomfører, sier Myhrvold.

– Tror dere at det har en sammenheng med kostnadskutt?

–Vi stiller spørsmålet og ber Statoil redegjøre, sier Myhrvold.

Statoil gransker nå alle hendelsene den siste tida, og de skal deretter sette i gang tiltak for å håndtere det. Nylund vil ikke gå inn på hva han tror er årsakene.

– Er det sammenheng mellom hendelsene og kostnadskuttene?

– Det har vi ikke grunnlag for å si noe om i dag. Vi gransker hendelsene nøye, og når vi har bildet fra hver hendelse vil vi se om det er en sammenheng. Så må vi vurdere hva vi gjør videre for å bli bedre på sikkerhet, sier Nylund.

Flere alvorlige hendelser

De siste to ukene har en rekke lekkasjer og problemer skapt trøbbel for Statoil:

Anne Myhrvold

Anne Myhrvold har flere ganger uttrykt at de er redde for at kuttene i oljebransjen kan gå ut over sikkerheten. Nå er hun redd dette kan ha skjedd hos Statoil.

Foto: Sander Lid Fiskå

I tillegg har problembrønnen på Trollfeltet vært vanskelig å få kontroll på etter hendelsen 15. oktober. Også på Visund A er det rapportert om en brønnhendelse den 26. september.

Ptil ber nå Statoil lage en plan over en gjennomgang, og Myhrvold understreker at det haster med å få svarene på plass.

Kan Statoil være bekjent av såpass mange hendelser på så kort tid?

– Dette er alvorlige hendelser som vi tar på største alvor. Det skulle ikke ha skjedd, det skjedde. Da må vi gå grundig inn i det og se hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Nylund.