Tildelt milliard-kontrakt

Simon Møkster Shipping AS fra Stavanger har fått kontrakt med Statoil på tre beredskapsfartøyer på norsk sokkel. Havila Shipping ASA på Sunnmøre har fått kontrakt på ett beredskapsfartøy. Kontraktene er på 2,7 milliarder kroner.