NRK Meny

TILBYR FORLIK TIL PIONERDYKKARANE:

Arbeidsminister Robert Eriksson tilbyr nordsjødykkarane eit forlik på 1,7 millionar kroner i den langvarige strida om erstatning. Dei 260 dykkarane vil dermed få ein samla erstatning på inntil 5,3 millionar kroner kvar, og Eriksson håpar flest mogleg takkar ja til tilbodet. Dersom dykkarane takkar ja, fråskriv dei seg retten til å ta saka til domstolane.