NRK Meny
Normal

Tilbyr buss, tog og elsykkel for 500 kroner i måneden

50.000 arbeidstakere på Nord-Jæren får tilbud om sterkt rabatterte månedskort og elsykkel, subsidiert av belønningsmillionene fra staten.

Anne Mette Nyhus Tommasen og Elisabet Thorstensen

Anne Mette Nyhus Tommasen fra Kolumbus og Elisabet Thorstensen i fylkeskommunen håper flere tusen ansatte vil benytte seg av «hjemjobbhjem»-ordningen.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Målet vårt er at flere skal sette bilen fra seg og se de positive siden ved å komme seg mer ut og bevege seg mer i hverdagen, sier Elisabeth Thorstensen, markeds- og informasjonsansvarlig i kollektivselskapet Kolumbus.

Sammen med Vegvesenet, kommunene på Nord-Jæren, sykkelløftet og fylkeskommunen har det satt i gang prosjektet «hjemjobbhjem».

Bedrifter på Nord-Jæren blir inviterte med, belønningsmillioner fra staten subsidiere månedskortene og de ansatte får reise så mye de vil med buss, tog og elsykkel for 500 kroner i måneden.

Mange vil være med

– Vi ser et veldig stort engasjement fra bedriftene. Jeg tror de er veldig klare for dette. De sier at endelig er det et veldig konkret tiltak som de kan være med på, sier hun.

Bedriftene betaler ti kroner per ansatt i måneden for å være med, og foreløpig har bedriter med til sammen 15000 ansatte kjøpt seg inn i ordningen.

– Bedriftene står i kø utenfor og skraper på dørene. Ni av ti bedrifter har vært veldig positive, sier Espen Strand Henriksen i «hjemjobbhjem».

Prosjektet vekker oppsikt i sykkellandene Danmark og Nederland – og Stavanger blir trukket fram som en foregangsby av miljøstiftelsen CERO.

Følger opp med aktivitetsplan

Espen Strand Henriksen

Espen Strand Henriksen jobber med rekruttering og oppfølging av bedrifter som er med på «hjemjobbhjem».

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Jeg tror X-faktoren er at vi gjør mer enn å bare skrive en avtale med bedriften og ønske lykke til, sier Henriksen.

Han leder teamet som nå rekrutterer og som skal følge opp bedriftene som blir med.

– Vi er også aktivt inne og jobber med en aktivitetsplan som inneholder en rekke forskjellige tiltak for å motivere, inspirere og legge til rette for at de ansatte kan sette bilen hjemme og sykle eller gå, sier han.

Må bevise at de ikke kjører til jobb

For dem som får kjøpe subsidierte månedskort og som blir en «hjemjobbhjem-bedrift» forplikter seg til å endre reisevanene det nærmeste året. De blir gjennomført
tre reisevaneundersøkelser og arbeidstakerne må vise at flere lar være å sette seg i bilen.

– Vi har som mål å øke mengden sykkel, gange og kollektivreiser med 20 prosent i hver bedrift, sier Elisabeth Thorstensen.

Anne Mette Nyhus Tommasen leder mobilitetsprosjektet i Rogaland fylkeskommune
Hun syns det er bra at de som jobber for å folk til å sykla, gå og reise kollektivt nå har slått seg sammen.

– Nå skal man iverksette og teste ut en rekke tiltak i løper av 2016. Bedriftsavtalen er et av tiltakene, og vi skal teste mange tiltak for å se hva som funker, sier hun.

Trafikk i Kannik

Jo flere tom går, sykler eller bruker kollektivtrafikk, jo mindre kø blir det i Kannik i rushtiden.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK