– Forbud kan bekjempe menneskehandel

Politimester i Rogaland, Hans Vik, mener et forbud mot tigging kan være med på å bekjempe menneskehandel.

Hans Vik

Politimester Hans Vik tror tiggerforbud kan være med på å bekjempe menneskehandel.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

– Dersom et forbud mot tigging kan bidra til å avdekke menneskehandel, er det av det gode, sier Vik.

Flere politikere i Stavanger har tatt til orde for et forbud mot tigging. I dag foreslår også politidirektoratet at myndighetene tyr til et forbud.

Les også – I Oslos situasjon tror jeg forbud mot tigging er det riktige

Økt press

Årsaken er at politidistriktene mener at mange tiggere også er kriminelle.

Til tross for økt press fra politikere har politiet i Stavanger-området lenge ment at man er i stand til å håndtere dagens situasjon. Det står politimester Hans Vik fast på.

Les også Politiet vil ha meldeplikt for tiggere

Har hjemmel


-I forhold til ordensbestemmelsene har vi allerede i dag hjemmel til å gripe inn mot det som kalles aggresiv tigging. Der har vi ikke sett det store behovet. Men et forbud mot tigging vil gi oss muligheten til å komme inn i disse miljøene og blant de personene som kan ha blitt utsatt for menneskehandel, sier Vik.

– På hvilken måte?

– Blir det forbudt og straffbart å tigge, vil jo politiet håndheve forbudet. Da vil tiggerne bli fulgt opp og vi vil være i stand til å få en inngang til mulige bakmenn, sier Vik.

Tigging Stavanger

Politidirektoratet foreslår i dag at myndighetene innfører et forbud mot tigging.

Foto: Malene Myrestrand / NRK

Undersøkt

Fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kristin Kvigne sier at direktoratet har undersøkt hvilke erfaringer politiet har rundt om i norske byer.

– Vårt faglige råd er å forby tigging. Vi har lagt vekt på erfaringene fra de forskjellige politidistriktene.

I Oslo er tiggermiljøer knyttet opp både mot vinnings- og narkotikakriminalitet. Vik mener det i liten grad er tilfelle i Sandnes og Stavanger og sier problemene er i en helt annen størrelsesorden i hovedstaden enn i Rogaland.

Håndheve

– Er politiet i Rogaland for et forbud?

-Det er et politisk spørsmål som politikerne må avgjøre. Vi har gitt våre synspunkter til Politidirektoratet. Men jeg håper – i tilfelle et forbud – at det blir klart formulert som vil være lett å håndheve, sier Vik.