Tidligere Frp-politiker anker overgrepssak til Høyesterett

Den tidligere Frp-politikeren som er kjent skyldig i en sovevoldtekt av en ung mann og seksuell omgang med ei jente på 13 år, anker dommen til Høyesterett.

Brynjar Meling i Kristin-saken

Brynjar Meling er forsvarer for den overgrepstiltalte tidligere lokalpolitikeren.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Man kan aldri regne med at Høyesterett vil ta en sak, sier advokat Brynjar Meling.

Men det er det forsvareren og hans klient håper på. Den tidligere lokallagslederen i Frp er i Gulating lagmannsrett kjent skyldig i en sovevoldtekt av en ung mann i 2009 og seksuell omgang med ei jente på 13 år i 1999.

Nå anker han saken inn for Høyesterett av to grunner, påpeker hans forsvarer Meling: skyldspørsmålet og erstatning.

– Han har krav på en overprøving av skyldspørsmålet i høyesterett fordi han ble frifunnet første gang i tingretten, og høyesterett må se på begrunnelsen som er gjort i lagmannsretten, sier han.

Flere runder

Den tiltalte Frp-politikeren, som ble anmeldt for sovevoldtekt i 2012, ble frikjent i tingretten i 2013. Men etter den tid har saken gått flere runder i rettsvesenet. Utsettelser, domsopphevelser og sykdom har ført til at ankesaken har vært oppe i Gulating lagmannsrett hele fire ganger.

I 2015 måtte for eksempel saken utsettes fordi en kvinne dukket opp og anmeldte mannen for seksuell omgang med henne da hun var 13 år.

Vil ikke betale 1,2 millioner

Utenom skyldspørsmålet, har den tidligere Frp-politikeren anket erstatningskravet fra den mannlig fornærmede.

Den fornærmede mener den angivelige voldtekten har skyld i at han i dag er delvis invalidisert.

Meling mener imidlertid at den fornærmede allerede før voldtekten skal ha skjedd, var i en vanskelig situasjon som spilte inn på hans helsetilstand. Derfor må beløpet være mindre, påpeker forsvareren.