Ti personer bortvist i natt

Vold og amper stemning førte til at politiet bortviste totalt ti personer fra Haugesund, Stavanger og Sandnes i natt. Alle de som ble bedt om å fjerne seg fra sentrum av byene er menn mellom 18 og 45 år. Tre av de ti personene ble bortvist fra Stavanger universitetssjukehus på grunn av amper stemning.