NRK Meny
Normal

Klager Thendrup-avgjørelse til Høyesterett

Thomas Thendrups forsvarere ber Høyesterett avgjøre om Gulating lagmannsrett kunne sette Nokas-juryens frifinnelse til side.

Det var fredag at juryen erklærte Thomas Thendrup som ikke skyldig i Nokas-saken.

Thendrup var en fri mann i en drøy halvtime før fagdommerne slo fast at Thendrup "utvilsomt" var skyldig og satte juryens kjennelse til side.

Nå har Thendrups forsvarere, Ellen Holager Andenæs og Berit Reiss-Andersen, påkjært denne avgjørelsen til Høyesterett.

Det opplyste lagdommer Daniel Lunde i dag.

Når juryens kjennelse blir satt til side, slik den ble i Thomas Thendrups tilfelle, må hele saken normalt behandles helt på nytt i lagmannsretten.

Men Thendrups forsvarere mener at lagmannsretten feil da  kjennelsen ble satt til side og de forlanger at frifinnelsen av Thendrup blir stående.

Forsvarerne har også påkjært avgjørelsen om at Thomas Thendrup fortsatt skal sitte varetektsfengslet.