Terra-saken feller rådmannen

Rådmann i Haugesund, Hildegunn Staurseth må trolig gå som følge av Terra-skandalen.

Rådmann Hildegunn Staurseth
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

I går kveld hadde alle partiene gruppemøter for å diskutere Terra-saken.

Alle gruppelederne NRK har snakket med, sier de vil avvente rådmannens forklaring i bystyresalen i morgen kveld, men etter to rapporter med knusende kritikk mot seg, vil Staurseth trolig måtte gå.

Høyres gruppeleder Arve Kambe sier likevel det er viktig at rådmannen får forklare seg.

- At rådmannen har fått knusende kritikk er et element i vår vurdering. Vi begynner å få ganske god oversikt over hvilke konsekvenser det vil få for kommunen, og hvordan vi videre skal bringe det til torgs, sier Kambe.

Avgjørelse i morgen?

I innstillingen fra kontrollutvalget i kommunen får rådmann Hildegunn Staurseth kraftig kritikk for dårlig saksbehandling når saken ble lagt frem i 2004, fordi saken ikke ble fulgt opp skikkelig og på grunn av dårlig intern kontroll.

 

Det er ennå uklart om et endelig vedtak om rådmannens fremtid blir gjort i bystyret i morgen. Hildegunn Staurseth skal komme med en redegjørelse for bystyret. Deretter vil politikerne avgjøre hva de ønsker å ta stilling til i første runde.

Etter det NRK erfarer, vil politikerne anbefale at Staurseth går av. Gruppeleder i Fremskrittspartiet Sven Olsen sier hans parti er kommet til en foreløpig konklusjon i saken, men vil først høre Hildegunn Staurseths versjon.