Hopp til innhold

-Slutten på et femten år langt mareritt

Birgitte Tengs foreldre er lettet over at Høyesterett ikke åpner for gjenopptakelse av den 15 år gamle drapssaken.

Minnestein der Birgitte Tengs ble funnet drept

Høyesterett har satt endlig punktum for rettsbehandling av den femten år gamle drapssaken.

Foto: ALF OVE HANSEN / Scanpix

Høyesterett har tirsdag avgjort at Birgitte Tengs-saken ikke blir gjenopptatt.

Det var advokatene til Birgitte Tengs fetter som ba om at saken ble gjenopptatt etter at fagdommerne i Gulating Lagmannsrett i 1998 dømte fetteren til å betale erstatning til drapsofferets foreldre.

Høyesterett viser til at fristen for å be om gjenopptakelse gikk ut i 2003. Dermed blir begjæringen som ble fremsatt i 2008 avvist fordi den kom for seint.

- Nå tas saken på alvor

Kan nytt hårfunn løse saken?

–Skuffet

Fetteren sier til NRK at han hadde håpet på et annet utfall i Høyesterett i dag.

– Jeg er skuffet over at Høyesterett har gått imot en avgjørelse som de selv tok for mindre en ett år siden i et sakskompleks som er helt identisk.

Føler du at Høyesterett utsetter deg for et justismord i denne sammenhengen?

– Vi har i 13 år gitt veldig klart utrykk for at vi er uenig i den dommen som ligger til grunn for det som ble behandlet i dag. Utover det har jeg ikke noe å utfylle, og så kan en hver trekke sin konklusjon ut fra det, sier fetteren.

Birgittesaken

Birgitte Tengs ble drept i nærheten av hjemmet sitt på Karmøy 6.mai 1995.

Foto: NRK

–Slutten på et femten år langt mareritt

Hos foreldrene til Birgitte Tengs blir avgjørelsen i Høyesterett mottatt som en god nyhet.

–Foreldrene har gåt og ventet på denne kjennelsen og er lettet, sier Erik Lea, som er bistandsadvokaten deres.

Han sier at foreldrene oppfatter det som har skjedd tirsdag som slutten på et femten år langt mareritt.

–Frikjent, men dømt til å betale erstatning

Birgitte Tengs fetter ble først dømt til 14 års fengsel for drapet i mai 1995 i Karmsund Herredsrett i november 1997. I Gulating Lagmannsett ble han frifunnet for drapet et år seinere.

Fagdommerne i lagmannsretten bestemte likevel at fetteren skulle betale 100 000 kroner i oppreisning til Birgitte Tengs foreldre.

Erstatningsdommen førte til en femten år lang sakgang fram og tilbake i rettsapparatet. Birgitte-saken har også vært behandlet i Den europeiske menneskrettighetsdomstolen (EMD).

Ny runde i Strasbourg

Menneskerettighetsdomstolen uttalte at dommen var en krenkelse av den europeiske menneskerettskonvensjonen. Krenkelsen besto i at lagannsretten hadde uttrykt seg på en måte som gjorde at det ble skapt tvil om riktigheten av frifinnelsedommen i straffesaken.

Endelig punktum

Det er advokat Bent Endresen som på vegne av fetteren ba om at Høyesterett ga adgang til at saken ble behandlet på nytt i Lagmannsretten.

Når Høysterett avviser begjæringen, betyr det at det er satt endelig punktum for rettsbehandlingen av drapssaken fra 1995.

Høyesterett har ikke tilkjent noen av partene saksomkostninger. Begrunnelsen for dette er at " det var god grunn til å få saken prøvd, fordi den var tvilsom."