Må vente i timevis på kunder: – Situasjonen blir bare verre og verre

Likevel vil lederen i Norges Taxi i Stavanger ha 40 flere drosjer på veiene.

Drosjesjåførene i Stavanger vil ha færre drosjer på veiene. Likevel vil lederen i Norges Taxi i Stavanger gi plass til 40 drosjer til.

VIDEO: Drosjesjåfør Rafigh Azari fortviler over få kunder. Han vil heller ha færre drosjer på veiene.

Av og til må de vente en time, hvis ikke to, for å få en kunde. Situasjonen blir bare verre og verre, mener drosjesjåførene i Stavanger.

De er svært frustrerte, og er helt klare i sitt syn:

– Jeg synes det er altfor mange drosjer ute på veiene i dag. Det er for mange som har drosjeløyve, sier drosjesjåfør Rafigh Azari.

Store uenigheter

Thor Jåsund

Daglig leder i Norges Taxi i Stavanger, Thor Jåsund, ønsker at alle løyver skal bli tatt i bruk...

Foto: Stian Skjerping
Knut Thomassen

...men det mener ikke styreleder i Norges Taxiforbund, Knut Thomassen. Han mener at Rogaland fylkeskommune burde ventet med å lyse ut de 40 drosjeløyvene som ikke er tatt i bruk.

Foto: Stian Skjerping

Selv om drosjesjåførene klager, er det ikke alle som er enige. Daglig leder i Norges Taxi i Stavanger, Thor Jåsund, mener at det fortsatt er rom for flere drosjer på stavangerveiene.

– De 550 løyvene som er politisk vedtatt, må være på veien. Men per i dag ligger det 40 løyver som ikke er delt ut. Det er synd, fordi kunden må få den kapasiteten som er mulig å få, sier han.

Les også:

På bakgrunn av dette samlet hele taxibransjen seg i dag – med fylkespolitikere for å finne løsninger.

Jåsund møter lite forståelse hos styreleder i Norges Taxiforbund, Knut Thomassen.

– Sånn som situasjonen er i Stavanger, så skulle fylkeskommunen ventet med å lyse ut nye drosjeløyver, sier han.

Thomassen støtter drosjesjåførenes påstand: Kapasiteten er allerede sprengt.

– I går spurte jeg en drosjesjåfør hvor lenge han hadde ventet på en kunde. Da sa han at han hadde ventet i en time og et kvarter, sier Thomassen oppgitt.

Treg behandlingstid

Men problemene stopper ikke der. De 40 løyvene Jåsund i Norges Taxi ønsker å få ut på veiene, må dessverre vente.

Dette på grunn av lang administrasjonstid hos fylkeskommunen.

– Dessverre var det en del løyver som ble liggende i samferdselsseksjonen tidlig på året, og det beklager vi, sier leder i Samferdselsutvalget, Ellen Solheim.

Hun forteller at de 40 løyvene nå er utlyst og tildelt til nye løyvehavere.

Taxier Stavanger

Flere drosjesjåfører forteller at de må vente i timevis på å få kunder.

Foto: Stian Skjerping

Taximarkedet må gjennom en revisjon

Under dagens møte var også Forbrukerrådet til stede. Taximarkedet er så komplisert og vanskelig å forstå, at noe må gjøres mener Forbrukerrådet.

– Hele markedet er modent for revisjon. Konkurransen er for dårlig, både på pris og kvalitet, sier seniorrådgiver Janne Pedersen.

Les også:

Dette blir godt tatt imot av både Solheim og Jåsund.

– At det er behov for en revisjon av hele taxinæringen, tror jeg vi kan være enige om, sier Solheim.

– Det hadde jeg sett fram til. Man slipper synsing, og får en ordentlig gjennomgang av både virkemidler og rammebetingelser, sier Jåsund.