NRK Meny
Normal

Tareskogen ødelegges

Store tareskoger langs kysten av Sør-Norge er nesten utryddet. Halvparten av sukkertaren i Rogaland er borte, og SFT  er bekymret.

Sukkertaren forsvinner. Bilde fra 1992 og 2002
Foto: Frithjof Moy, NIVA

I fjor ble sukkertare satt på rødlista som en nær truet art. Nå viser det seg at skogen med sukkertare langs Skagerrak-kysten forsvinner til fordel for store mengder trådalger.

- Vi er bekymret, og ser et sterkt behov for mer kunnskap om årsaker og effekter. Det er dramatisk når leveområdene for fisk og andre sjødyr endres så betydelig og så raskt, sier direktør Ellen Hambro i SFT.

Får ringvirkninger

- Dette kan få ringvirkninger i næringskjeden som vi ikke kjenner konsekvensene av, sier direktør Ellen Hambro i Statens forurensningstilsyn til Vårt Land.

 

Dette kan få ringvirkninger i næringskjeden som vi ikke kjenner konsekvensene av.

Ellen Hambro, direktør Statens Fourensningstilsyn

 

Norsk institutt for vannforskning mener årsaken er at sukkertare er utsatt for klimaendringer og overbelastning fra næringssalter. 90 prosent av sukkertaren fra svenskegrensen til Lindesnes har forsvunnet i løpet av de siste fem til ti årene. I Rogaland og Hordaland har om lag halvparten av sukkertaren blitt borte.