Taxitrøbbelet i Finnøy blir tema på Stortinget

Hvem bør frakte pasienter til og fra behandling på sykehus? Basert på kritikken fra Finnøy kommune, stiller Olaug Bollestad helseministeren dette spørsmålet i Stortinget.

Finnøy taxi må legge ned

Tor Inge Østebø i Finnøy taxi frykter for pasientenes helse nå som han må legge ned tilbudet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Helse Stavanger utlyste nylig anbudskonkurranse om pasientreisene til og fra Finnøy, Rennesøy og Randaberg.

Stavangerbaserte Miljøtaxi fikk jobben, og ikke Finnøy taxi som holder til i kommunen.

Helse Stavanger begrunner avgjørelse med at det lokale selskapet var for dyre.

Politisk avtale om taxitilbud i distriktene

Nå har stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) engasjert seg i kampen for at Finnøy taxi skal få beholde oppdragene med pasientreiser. Hun mener lokale selskaper bør ha ansvar for pasientreisene så langt dette lar seg gjøre. Nå vil hun gjerne høre helseminister Høies svar.

– Men er det helseministeren som må stå til ansvar for å holde liv i et lokalt taxiselskap?

– Tidligere helseminister og samferdselsminister har skrevet under på at de skal jobbe for å opprettholde en taxinæring i distriktene. Det er for alles interesse at det finnes lokale muligheter. Å ha lokale kunnskaper når du skal frakte pasienter er viktig. Derfor går spørsmålet mitt til helseminister Bent Høie, sier Bollestad.

I et notat datert februar 2008 har daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad skrevet under på følgende: «Det er i både helseforetakenes og fylkeskommunens interesse å sikre at det opprettholdes et godt drosjetilbud også i distriktene.»

Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet nedsatte høsten 2007 en tverrdepartemental arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å belyse ulike problemstillinger knyttet til temaet.

I rapporten, som forelå året etter, påpeker de to ministrene at det er svært viktig å komme frem til løsninger som er til det beste for pasienttransporten og transporttilbudet i distriktene.

Jeg vil vite hva som er gjort i denne saken, politiske sett. Det håper jeg helseministeren kan svare meg på, sier Bollestad.

Finnøy Taxi har til nå kjørt pasientar til og fra behandling på oppdrag fra Helse Stavanger. Men er nå utkonkurrert av eit anna selskap i Stavanger. Det betyr at Finnøy blir utan ein lokal drosje som alle kan bruka.

– Lokal kjennskap er viktig

I saker som angår liv og helse er det viktig at transporten ikke blir et forsinkende element, mener Bollestad.

– Det er viktig at selskapet som frakter pasienter har god kjennskap til adressene i området. For et selskap fra Stavanger vil det ikke være like lett å orientere seg i en kommune som ikke har gatenummer på store deler av øyene, sier hun.

Finnøy-ordfører Gro Skartveit er enig og sier anbudstapet setter hele det lokale taxitilbudet i fare. Finnøy taxi varsler at de nå må legge ned sin virksomhet.

– Pasientreiser utgjør en stor andel av taxigrunnlaget for det lokale selskapet. At de mister jobben vil bety mye, blant annet for eldre som må på sykehjem, til dagplasser og til lege, sier Skartveit.