Mobbeofre på videregående blir ikke sett

Tre av fire mobbeofre i den videregående skolen i Rogaland får ingen hjelp fra skolen, viser elevundersøkelsen. Nå skjerper fylkeskommunen kravene til skolene.

Mobbeofre på videregående blir ikke sett

Mobbing på videregående skoler foregår stort sett uten at skolen vet om det eller griper fatt det, viser en rapport fra en arbeidsgruppe i Rogaland.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Over halvparten av de elevene som har blitt mobbet på videregående skoler i Rogaland, svarer at ingen voksne på skolen har visst om det som skjedde. I tillegg svarer 24 prosent at skolen ikke har gjort noe som har hjulpet dem.

«Med andre ord har vi ikke nådd fram til over tre fjerdedeler av elevene som har vært utsatt for jevnlige krenkelser i skoletiden. Vi har dermed en klar og tydelig utfordring i forhold til å nå fram til denne typen elever», heter det i en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Rogaland fylkeskommune

I skyggen av grunnskolen

Langt færre elever blir mobbet på videregående enn i grunnskolen, viser statistikken. Derfor har arbeidet mot mobbing i lang tid blitt satt inn på grunnskolenivå.

Elev- og lærlingombod Svanhild Gilje Fikstvedt

Elev- og lærlingeombud i Rogaland, Svanhild Gilje, har vært med i arbeidsgruppa.

Foto: Linn Iren Erevik Nilsen / NRK

Det kan ha gjort at arbeidet mot mobbing i den videregående skolen har havnet i skyggen, mener arbeidsgruppa.

De har funnet at det er stort sprik i hvordan de ulike skolene arbeider med mobbeproblematikken. Flere har kommet langt på området, mens andre mangler egne rutiner for håndtering av mobbing.

– Det betyr at den enkelte elev i altfor stor grad er prisgitt den skolen man går på, sier elev- og lærlingeombud i Rogaland, Svanhild Gilje som har vært med i arbeidsgruppa.

Nettmobbing særlig utfordring

Selv om mobbing er et mindre problem på videregående enn i grunnskolen, peker arbeidsgruppa på at nettmobbing virker å være mest utbredt blant elever i siste del av tenårene.

«Ny forskning gjort ved Universitet i Stavanger, viser at nettmobbing får klart større langtidskonsekvenser for dem som rammes, ettersom offeret ikke har steder å «flykte til». Ettersom det også er pålagt for elevene å benytte PC i undervisningen i Rogaland fylkeskommune, er det viktig at vi er bevisste vårt ansvar også i forhold til digital mobbing.», heter det i rapporten.

Mobbing på nett

Mobbing via nettet rammer særlig eldre tenåringer. Det gir ekstra utfordringer for de videregående skolene.

Foto: Rune Eian / Illustrasjonsfoto

Gruppa viser til at flere skoler i Sandnes- og Stavanger området har gått sammen om en digital ressurs, hvor man blant annet finner undervisningsopplegg rundt elevers nettvett, og mener at denne nettsiden med fordel kan benyttes som et utgangspunkt for forebyggende arbeid mot digital mobbing.

Tar tak i problemet

Rapporten kommer på fylkespolitikernes bord førstkommende tirsdag. Fylkesrådmannens anbefaling er at alle skolene i Rogaland nå skal utarbeide en handlingsplan mot mobbing, og arbeidet ved skolene skal følges opp videre.

Arbeidsgruppa legger stor vekt på god klasseledelse i arbeidet mot mobbing. Og peker på at det er nødvendig å øke lærernes kompetanse. Ett forslag kan ifølge gruppa være at det ved hver skole skal være tre personer som har arbeid mot mobbing som sitt spesialfelt og kan være ressurspersoner på skolen.