Hopp til innhold

Tar med seg ordførere for å mase om dobbeltspor

Jærordførerne og Rogaland fylkeskommune gir seg ikke om dobbeltsporet. I dag møter de jernbanedirektøren for å mase, selv om Jernbaneverket har sagt de ikke kan gjøre mer nå.

Solveig Ege Tengesdal

Solveig Ege Tengesdal tar med seg seks ordførere og samferdselssjefen for å prøve å overtale Jernbaneverket om å sette i gang med planlegging. Mens planleggingen ligger på vent har også by- og kommuneplaner langs togbanen blitt satt på hold.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi må jo bare presse på, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

For da Jernbaneverket sa stopp for videre planlegging av dobbeltsporet, stoppet også videre by- og kommuneplanlegging langs togbanen på Jæren.

– Ikke akseptabelt var beskjeden fra rogalandspolitikerne, og de sendte brev hvor de ber om et møte med statstråd Ketil Solvik-Olsen.

I dag fredag, drar ordførerne inn til Oslo, men i første rekke er det Jernbaneverket de igjen skal snakke med.

Men Jernbaneverket, de har allerede sagt at de har gjort sitt i denne saken, og at hele dobbeltsporet ligger hos departementet i behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP).

– Det er den politiske avslutningen av NTP som avgjør hvor høyt dette prosjektet kommer, og også når videre planlegging kan kjøres i gang, sier Svein Harrisland som er kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket.

Vil ikke vente

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), og ordfører i Time, Reinert Kverneland (H)

Klepp-ordfører, Ane Mari Braut Nese, er oppgitt over at dobbeltsporplanleggingen har stoppet opp. Hun håper de kan overtale Jernbaneverket til å starte opp igjen med reguleringsplan rundt Jærbanen.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Men ordførerne langs Jærbanen, og fylkesordfører Tengesdal, vil ikke vente et år på noe avklaring av NTP. De vil ha planlegging nå.

– Vi får gjøre det vi kan for å overbevise Jernbaneverket om å likevel starte regulering, sier Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese.

– Jeg er sikker på at det er mye arbeid som kan gjøres uten at planleggingen stopper opp, sier Tengesdal.

– Men er det noe poeng å møte Jernbaneverket som ikke kan gjøre noe mer før en politisk beslutning er tatt? Burde dere ikke møtt med departementet i stedet?

– Jeg tror det er viktig at vi gjør begge deler. Det er viktig at vi får informert jernbanedirektøren om hvor viktig det er med fremdrift, sier fylkesordføreren.

Kan få møte ministeren, men ikke nå

Samferdselsdepartementet, som var adressaten for brevet fra Rogaland, sier til NRK at de ikke vil svare på spørsmål om dobbeltsporet på Jærbanen før møtet er over. De understreker at de godt kan møte ordførerne og fylkesordfører, men ikke i denne omgangen.

– Hvis dere ikke starter planleggingen igjen før dobbeltsporet kommer høyere opp i NTP, kan dere da gjøre noe i etterkant av dagens møte for å få prosjektet høyere på lista?

– I utgangspunktet vil jeg hverken si ja eller nei til det. Men jeg tror det er viktig å snakke sammen, og at vi får vite mer om synspunktene til begge sider og hvorfor vi har avsluttet planleggingen, sier Harrisland.

Jærbanen
Foto: Øystein Ellingsen / NRK