Normal

Tar kontantstøtta fra sosialhjelpsmottakere

Sandnes kommune strammer inn sosialhjelpen til barnefamilier. Blant annet foreslår rådmannen at man ikke lenger skal få både kontantstøtte og økonomisk sosialhjelp.

Kontantstøtte i Hå

I Sandnes får 12 familier i dag kontantstøtte i tillegg til økonomisk sosialhjelp. Den ordninga vil rådmannen endre, blant annet for å gjøre det mer attraktivt for familiene å komme i jobb eller arbeidsretta aktivitet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Hvis de tar kontantstøtten, tar de vekk den friheten andre har til å velge kontantstøtte, sier Signe Nijkamp fra Kristelig Folkeparti i Sandnes.

Kommunen har til nå gitt økonomisk sosialhjelp i tillegg til kontantstøtte. Det vil rådmann Bodil Sivertsen endre på, slik at kontantstøtta blir regna som inntekt og trukket fra sosialhjelpa.

Signe Nijkamp

Signe Nijkamp i KrF er oppbrakt over rådmannens forslag til innstramminger i sosialhjelpa.

Foto: Privat

I begrunnelsen for forslaget viser rådmannen til at kommunen har full barnehagedekning, og at barnehage er en god arena for sosial utjevning.

Hun mener også at nyordningen vil gjøre det mer attraktivt for familiene å bli sjølhjulpne:

«Erfaringer viser at en relativt høy kontantstøttesats gir familien mindre incentiv til å arbeide mot selvforsørgelse gjennom jobb og arbeidsrettet aktivitet»

– Det kan hende, men når det er sånn for familier med lønna arbeid, synes jeg det er ufint å ta det fra dem som har minst, og som har vanskeligst for å komme i lønna arbeid, sier Nijkamp.

Ulik praksis i kommunene

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, har ikke eksakte tall, men inntrykket er at det er få kommuner som Sandnes – som holder kontantstøtten utenfor når de regner ut sosialhjelpa, får NRK opplyst. En kartlegging fylkesmannen i Hordaland gjorde i 2014 viste at det bare gjaldt to kommuner i det fylket.

I Rogaland regner både Haugesund og Eigersund kontantstøtta som inntekt. Sola kommune har valgt en mellomløsning, og lar deler av kontantstøtta komme i tillegg til sosialhjelpa.

Stavanger har samme ordning som Sandnes har i dag. Leder for kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten, sier det ikke har vært oppe til politisk behandling å endre det.

– Men dersom Sandnes gjør det med en god begrunnelse, blir det mer aktuelt å vurdere også for oss sier han.

Thor Magne Seland

Kontantstøtte er noe folk velger sjøl, sier gruppeleder for Høyre, Thor Magne Seland. Rådmannens andre innstrammingsforslag vil partiet derimot ikke være med på.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Og bystyret kommer høyst sannsynlig til å vedta endringen mandag. I utvalg for helse- og sosialsaker stemte flertallspartiene for. Også Høyre støtter forslaget.

– Det er et valg folk gjør sjøl om de vil være hjemme i stedet for å ha barn i barnehage, sier gruppeleder Thor Magne Seland.

Også andre innstramminger

Rådmannen foreslår også å gjøre fratrekk i sosialhjelpa for den ekstra barnetrygden enslige forsørgere får. Det samme gjelder barns stipend, minus utgifter til kollektivtransport, utstyr og fornøyelser.

Disse forslagene er både KrF, SV og Høyre imot. Seland reagerer særlig på forslaget om stipender.

– Dette er det dårligste forslaget jeg har hørt på veldig lenge. For oss er det hellig at ungdom mellom 16 og 18 år skal få mulighet til videregående utdanning. Dessuten blir det et voldsomt papirarbeid dersom kommunen skal samle inn kvitteringer og kinobilletter, sier Seland.