Havnearbeiderne tapte i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen. Dermed reises nye spørsmål om lovligheten av havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner.

Demonstrasjon i Risavika havn

HAR STREIKET I OVER 2 ÅR: Styreleder ved Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen foran streikende medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund i Risavika i Stavanger.

Foto: Ellingsen, Tommy / NTB scanpix

– Etter tre års kamp, med tap i domstolene og løpende boikott, har Holship og Bedriftsforbundet endelig fått medhold i at Transportarbeiderforbundets tariffavtaler på havnene er i strid med EØS-avtalen, sier advokat Nicolay Skarning i en kommentar til NTB.

Skarning representerer det danske rederiet Holship og Bedriftsforbundet. Kravet fra Transportarbeiderforbundet er at Holship må slutte seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere, men rederiet fikk nå støtte av EFTA.

– Vi kan legge til grunn at Høyesterett vil følge EFTA-domstolens uttalelse i løpet av våren. Dermed er 100 års havnemonopol i Norge over og vi vil få rimeligere og mer effektive havner med flere lossekontorer og flere fagforeninger, fastslår han.

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen

Opp til Høyesterett

– Tapet var som forventet, men vi regner med at Høyesterett vil dømme i vår favør, sier Jarl Terje Lilledal, leder i Stavanger Havnearbeiderforening til NRK.

Streiken fortsetter likevel, og heller ikke nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund tror rådet fra EFTA-domstolen nødvendigvis vil bli lagt til grunn når Høyesterett vurderer saken.

– Det er opp til Høyesterett å vurdere om rådene fra EFTA-domstolen er i tråd med Grunnloven eller ikke, sa han til NTB mandag.

Avgjørelsen i EFTA-domstolen er tirsdag formiddag til vurdering i LOs juridiske avdeling. En fersk kommentar fra Transportarbeiderforbundet er ventet i ettermiddag.

Rammeavtalen for losse- og lastearbeidere har gitt havnearbeidere i Transportarbeiderforbundet fortrinnsrett, på bekostning av uorganiserte og organiserte i andre forbund. En tilsvarende rammeavtale gjelder for de mindre havnene. Spørsmålet har altså vært om disse avtalene har vært i strid med EØS-avtalen, og en granskning ble igangsatt i desember 2013.

Konflikten fortsetter

Holship tapte i både tingretten og lagmannsretten kampen om å få lov til å bruke sine egne ansatte til laste- og lossearbeid i Drammen havn. Her ble ikke EØS-avtalen tillagt vekt. Da Holship fikk saken behandlet i Høyesterett i fjor, mente domstolen at EØS var relevant og sendte derfor saken til EFTA-domstolen for en vurdering.

Havnearbeiderne har varslet at de vil fortsette konflikten selv om det skulle bli tap i EFTA-domstolen.

– Dommen vil ikke ha noen umiddelbar innvirkning på det, sier forbundsleder Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet til NRK.

Han sier kampmoralen er god, men innrømmer at det ikke er noen som synes at to og et halvt år med streik er greit.

Til sammen er rundt 60 havnearbeidere i streik, og noen av dem har streiket i to og et halvt år. Transportarbeiderforbundet hadde allerede i oktober i fjor brukt over 21 millioner kroner på å holde konflikten gående.

Demonstrasjon i Risavika

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen. Havnearbeiderne har dermed ikke fortrinnsrett til lossing og lasting.

Foto: Ellingsen, Tommy / NTB scanpix