NRK Meny
Normal

Tankekart og responsgrupper

Samarbeid på prøver og egne forberedelsesdager er blitt hverdagen i ungdomskolen. Nå er det slutt på musestille klasserom når kunnskapene skal testes.

Responsgruppe i 9D
Foto: Åse Karin Hansen / NRK

På den første dagen til Johan på Kannik skole i Stavanger, sto heldagsprøve i engelsk på timeplanen for 9D. Fra kl.08.00 til kl.13.15 skulle elevene skrive en engelsk stil om enten konflikten i Nord-Irland eller om sport.

Hjelper hverandre

Etter en time var det klart for møte i responsgruppene for å diskutere oppgavene.

- Responsgruppen har rett og slett en idedugnad om oppgaven. Her gir elevene hverandre råd og veiledning, sier norsklærer Reidun Seiffert.

Responsgruppene brukes i både engelsk og norsk. Elevene er nøye plukket ut til hver gruppe av lærerne. Ideen er at elevene skal ha nytte av hverandre. Fungerer ikke gruppen blir det gjort bytter av elever med andre grupper. Men etter planen skal gruppen fungere sammen over lengre tid, kanskje opp mot et skoleår.

Store endringer

- Det er store endringer i undervisningen i ungdomskolen fra vår generasjon til i dag. I vår tid var det repetering av kunnskap. Nå gjelder det å klare å utrykke seg skriftlig, reflektere over emner og kunne bruke kunnskapen. Derfor gir skolen også mye hjelp i forkant av prøver i form av temahefter, egne forberedselsdager og hjelpemidler under eksamen, sier Seiffert.

På heldagsprøven i engelsk på Kannik var responsgruppen samlet to ganger. Først for en idedugnad, og senere på dagen for gjennomgang av det elevene har skrevet så langt.

- Dette er standard i ungdomskolen i dag. Vi har drevet med dette i 6-7 år.

 

Krevende med heldagsprøve i engelsk
Foto: Åse Karin Hansen / NRK

 

Sortere tankene

For å hjelpe seg selv med å sortere sine egne ideer, hadde flere elever satt opp et tankekart.

- Det er stikkord som skrives ned. Ofte er oppgaven satt i midten. Så kommer stikkordene som piler ut fra oppgaven. Men dette fungerer ikke for alle. Noen lager diagrammer, andre kolonner. Det er mange måter å komme i gang med en oppgave på, sier Seiffert. 

Johan skrev om Diego Maradona. Resultatet og karakteren kommer i slutten av uken.

 

Heldagsprøve i engelsk
Foto: Åse Karin Hansen / NRK