Tankbil har veltet

En tankbil med diesel har kjørt ut av veien på Fylkesvei 44 ved Øksnevad videregående skole. Tankbilen har veltet, men sjåfør har kommet seg ut av bilen. Øksnevadvegen blir stengt for gjennomkjøring så lenge berging pågår. Beboere vil kunne kjøre inn fra begge sider.

Tankbil veltet på Øksnevad
Foto: Magnar Larsen