Hopp til innhold

Talet på covidpasientar går ned

Talet på covidsjuke pasientar som er innlagde på sjukehusa i Rogaland har gått ned med sju personar sidan i går. Til saman er det nå 49 slike pasientar på sjukehusa i Stavanger og Haugesund. To av dei er under intensiv behandling.