Flere takker nei til kommunale boliger

Billigere leieboliger i Stavanger fører til at flere vanskeligstilte fikser seg hus eller leilighet på egen hånd.

Bolig til salgs i Stavanger

Mange boliger både for salg og leie i Stavanger-regionen for tiden. Det er et markant prisdropp i leiemarkedet.

Foto: Anders Fehn/NRK

Oljekrisen og en opphopning av leiligheter i leiemarkedet har gjort at prisene har falt med rundt 40 prosent på tre år.

Hans Erik Lundgren

Hans Erik Lundgren er eiendomssjef i Stavanger.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Et leiemarked i fritt fall fører til at vanskeligstilte takker nei til kommunal bolig, for det er lettere å skaffe en rimelig bolig på egen hånd.

– Vi ser at færre vanskeligstilte personer søker om kommunal bolig, sier eiendomssjef i Stavanger Hans Erik Lundgren.

Prisdropp i markedet

Stavanger har hatt høye leiepriser over lang tid, som har gjort det vanskelig for mange å finne leiebolig.

– Prisene har vært usedvanlig høye, og det har vært få boliger på markedet, sier han.

Bustadstatistikk det siste året Stavanger
Foto: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS

Situasjonen er snudd på hodet, og nå merker private utleiere at markedet er tøft. I tillegg hoper usolgte boliger seg opp i fylket. Mange sliter med å leie ut leiligheter og hus, og må redusere prisen kraftig.

– Vi leier ut de samme boligene flere ganger, og ser at prisene går ned, sa Eriksen tidligere i høst.

Et eksempel er en leilighet i østre bydel i Stavanger som i juli hadde en leiepris på 20.000, mens den nylig ble leid ut for 12.000 kroner per måned.

Liker ikke plasseringen

Utleiemeglere merker også at enkelte på jakt etter bolig, velger å leie privat i stedet for å flytte inn i kommunal bolig.

– Standarden på de 2.500 boligene til Stavanger kommune er nok litt variabel, sier utleiemegler Grethe Eriksen hos Eiendomsmegler 1.

Grethe Eriksen

Grethe Eriksen er utleiemegler hos Eiendomsmegler 1.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Vi merker at folk gjerne velger andre alternativ enn oss. Det hender at folk ikke liker plasseringen, eller boligen, sier Lundberg.

Færre på hospits

Når en del takker nei til kommunal bolig og ordner seg på egen hånd, kan kommunen gi et bedre tilbud til dem som står helt bakerst i boligkøen.

– Vi har tidligere måtte ty til midlertidige alternativer som hospits, men nå har bruken av dette gått betraktelig ned, sier eiendomssjefen.

Oljeselskapene inngår ikke, i like stor grad, langsiktige leieavtaler i privatmarkedet. Kommunene blir dermed kontaktet av private utleiere og meglere som har ledige hus og leiligheter.

– Stavanger skal bosette en god del flyktninger, som kommer i år og neste år. Planen er å utnytte dette markedet, sier Lungren.

Utleigemarknaden i Stavanger

November 2014 (totalt30 bustadar)

November 2015 (totalt 34 bustadar)

Delte bustadar

16.500

12.000

Einebustadar

28.563

26.050

Leilegheit m/1 soverom

11.500

9.300

Leilegheit m/2 soverom

14.136

13.583

Leilegheit m/3 soverom

23.000

15.750

Flere nyheter fra Rogaland