– Det er lov å beskytte seg selv og dem man er glad i

Lederen for Stortingets justiskomite mener at loven om nødverge fungerer slik den skal. Flere politikere reagerer på at familiemedlemmer er siktet for vold en mann som trengte seg inn i huset deres i helgen.

Hadja Tajic om nødvergeloven

Lederen for Stortingets justiskomite, Hadia Tajik, mener at loven om nødverge fungerer slik den skal.

– Det er lov å beskytte seg selv, dem man er glad i og den eiendommen man har dersom man blir utsatt for angrep. Det mener jeg er riktig. Det som ikke er lov, er å gå over til å straffe den personen som har prøvd å begå lovbruddet. Det privilegiet er det bare rettsvesenet som har.

Det sier lederen for Stortingets justiskomite Hadia Tajik til NRK.

Det var natt til søndag at en 24 år gammel mann trengte seg inn i et hus på Karmøy. Familiefaren i huset og datterens kjæreste er nå siktet for vold mot inntrengeren.

Familiefarens advokat mener det som skjedde var et klassisk tilfelle av lovlig nødverge, og siktelsene har vakt stor debatt. Flere justispolitikere tar til orde for å vurdere endringer i nødverge-loven.

– Slik vår straffelov fungerer, er det lov å forhindre noen i å prøve å begå et angrep eller et lovbrudd. Sånn må det være, for folks trygghet er det aller viktigste, sier Tajik.

Inntrenger sendt til sykehus

Det var natt til søndag at en 24 år gammel mann trengte seg inn i et hus på Karmøy. Familiefaren i huset og datterens kjæreste er nå siktet for vold mot inntrengeren.

Foto: Kristian Eidesvik

– Det kunne bli en skikkelig alvorlig straffesak ut av det

– Vi er fullt klar over at denne familien som har vært utsatt for inntrengeren er ofre i denne saken.

Det sier konstituert politimester Trond Sekkingstad i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til NRK.

Inntrengeren er siktet for skadeverk, trusler og vold.

Politimesteren forteller at de fikk melding natt til søndag om at en inntrenger var alvorlig skadet og at det trengtes øyeblikkelig hjelp.

– Da politiet kom til stedet, var vedkommende delvis bevisstløs og fremsto som hardt skadet. Han ble transportert til sykehus umiddelbart. Slik politiet oppfattet saken der og da, var den av en slik karakter at det kunne få et alvorlig utfall. Politiet måtte sette i verk tiltak for å sikre bevis ut fra at det kunne bli en skikkelig alvorlig straffesak av det, sier Sekkingstad.

– Et klassisk tilfelle av lovlig nødverge

– Inntrengeren utøver vold mot familiefaren. Han truer verbalt og fysisk med å drepe ham.

Det sier familiefarens advokat Erik Lea til NRK.

– Det er en opplevelse som satte en forferdelig støkk i dem. De blir tatt med på politistasjonen. De blir siktet, og politiet sier at de får visse rettigheter via det. Det er for så vidt greit nok at de blir siktet der og da. Det var nok en uoversiktlig situasjon, sier Lea.

Advokaten mener at situasjonen var avklart allerede på søndag.

Denne siktelsen må selvfølgelig frafalles. Dette er to ofre. Det er et helt klassisk tilfelle av lovlig nødverge, sier Lea.

– Spørsmålet er rammene for nødverge

Det viste seg at inntrengeren ikke var så alvorlig skadet som man fryktet.

– Det er selvsagt gledelig at det ikke ble et slikt utfall som man kunne frykte i starten. Det vil selvfølgelig også ha betydning for sakens videre behandling, sier Sekkingstad.

Politiet om nødverge

– Har ikke folk krav på å handle i nødverge?

– Selvsagt, og det er og slik at nå du har en familie og det kommer noen og trenger seg inn med makt, så må du ha anledning til å kunne verne familien. Spørsmålet i dette tilfellet er rammene for nødverge. Det må vurderes om situasjonen var så alvorlig at det kunne brukes så mye makt for å avverge situasjonen i huset, sier Sekkingstad.

Politimesteren mener det forholdsvis raskt kan tas en såkalt påtalemessig avgjørelse.

– Fremstår det slik at det er handlet i nødverge, og det er innenfor de rammene som er, så vil selvsagt ikke saken få noe konsekvenser for familiefaren og datterens kjæreste, sier Sekkingstad.