Syv studenthybler til Stavanger

Studentsamskipnaden i Stavanger får bare midler til syv nye studentboliger. Totalt er det satt av midler til 2500 nye boliger på landsbasis i statsbudsjettet for 2017.