Syv nyfødte er smittet av tarmbakterie

Halvparten av de for tidlig fødte som ligger på nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus er isolert etter flere funn av tarmbakterien klebsiella pneumoniae.

Jon Sundal

Høy belastning på nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er en av årsakene til utbruddet, mener smittevernoverlege Jon Sundal.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

– Vi har et utbrudd av klebsiella pneumoniae. Det er en tarmbakterie som vi har hatt utbrudd av før, men denne gangen er det en snillere variant, sier smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger universitetssjukehus.

Han viser til vinteren 2009 da det var et utbrudd av klebsiella pneumoniae på nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Bakterien ble da funnet i prøver fra totalt 58 nyfødte.

– Men det utbruddet var med en sintere, mer resistent bakterie, sier Sundal.

Bakterien er kun farlig for premature barn, som allerede har et svekket imunforsvar.

Har bedt om ekstra bistand

Også denne gangen har smitten rammet de for tidlig fødte på nyfødtintensivavdelingen. Syv barn er smittet og isolert. Syv andre er ikke smittet, og holder til på avdelingen.

– Vi kjører dobbel bemanning på vaktene for å kunne opprettholde denne isolasjonen. Vi har holdt på siden begynnelsen av april, og perioden vil sikkert strekke seg til over sommeren.

– Vi har meldt dette inn nasjonalt for å få tilført ekstra ressurser utenfra, og det er det sjelden vi tyr til, sier Sundal.

Nyfødtavdelingen ved SUS

En smittsom tarmbakterie har brutt ut på nyfødtintensiven på Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

– Alvorlige konsekvenser

Ifølge Iren Høyland Löhr, som skrev doktorgrad om utbruddet i 2009 kunne utbruddet ha gitt alvorlige konsekvenser, men ble avgrenset i tide.

Funnene i doktorgradsoppgaven hennes indikerer også at nyfødte barn som blir smittet av ESBL-produserende bakterier kan bli langvarig bærere og dermed utgjøre et reservoar for smitte til sine nærmeste omgivelser.

Universitetssykehuset Nord-Norge hadde i fjor et omfattende utbrudd av en lignende multiresistent bakterie.

Mener årsaken kan være trange lokaler

Det er ikke mange andre norske sykehus som har hatt utbrudd av denne bakterien, og i Stavanger skjer det nå for andre gang.

– Vi tror det henger sammen med at denne avdelingen i perioder er veldig belastet med et stort antall nyfødte. Det blir veldig overfylt og spredningen av disse bakteriene skjer da lettere. Dette er en bakterie som spres lett og som er i miljøet på nyfødtavdelingen, sier Sundal.

Han venter på et nytt Stavanger universitetssykehus, og mener det vil gi bedre forhold for å unngå slik smitte.

– Vi er midt i en diskusjon med arkitekter og prøver å komme med så gode innspill som mulig, sier han.