NRK Meny
Normal

Symfonisk budsjettseier

Også Oljemuseet og Barne- og ungdomsteatret kan glede seg over statsbudsjettet.

Stavanger konserthus

Stavanger Symfoniorkester kan utvide antall musikere fram mot et nytt liv i nytt konserthus.

Foto: Placebo Effects AS, Arkitekt: Medplan AS Arkitekter

Flere deler av kulturlivet i Rogaland får mer penger i regjeringens forslag til Statsbudsjett.

Den største potten går til det nye konserthuset i Stavanger. Prestisjeprosjektet til 1,2 milliarder kroner får som ventet sitt første statlige bidrag - 20 millioner kroner.

Symfonisk glede

Den største økningen i driftsmidler går til Stavanger Symfoniorkester. Tilskuddet øker med 7,3 millioner kroner, til drøye 53 millioner.

Fordi tilskuddene fra kommune og fylkeskommune øker i takt med statstilskuddet, blir den totale økningen på over 10 millioner kroner.

- Dette betyr at orkestret kan starte økningen av antall musikere til full symfonisk størrelse - fra 74 musikere til 90 musikere, sier orkestrets direktør, Torstein Granly.

Endelig for Oljemuseet

Også Oljemuseet i Stavanger har grunn til å glede seg. Museet får ikke pengene sin efra Kulturdepartementet, men fra Olje- og Energidepartementet, og det har gjort at de i mange år har følt at de har sakket akterut.

Men i regjeringens forslag til Statsbudsjett øker tilskuddet for 2009 med to millioner kroner, til 8,5 millioner. Det er nesten så mye som museet hadde bedt om.

På grunn av tildigere underfiansiering har museet drevet med underskudd, økningen i statstilskuddet gir derfor først og fremst en trygghet for å kunne opprettholde dagens tilbud.

Hamlet

Barne- og Ungdomsteatret får penger på Statsbudsjettet. Her fra oppsetningen av 'Hamlet'.

Foto: Emile Ashley

Teaterøkning i sør og nord

Rogaland Teater får en økning på fire millioner i forslaget til Statsbudsjett. Hovedårsaken er en satsing på Barne- og Ungdomsteatret, som ble varslet i Scenekunstmeldingen tidligere i år.

Den slo fast at Rogaland Teater bør få et kompetansesenter for barne- og ungdomsteater, som skal inspirere og bidra til økt kompetanse på teater for barn og unge gjennom kurs og seminarer, og utvikling av faglitteratur.

Stavanger symfoniorkester
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kulturpenger til Rogaland

Alle tall i 1000-kroner

Tilskudd 2008

Samlet økning

Forslag 2009

Nytt konserthus i Stavanger

20.000

20.000

Tou Scene

541

100

641

Stavanger Symfoniorkester

45.898

7.301

53.199

Kammermusikkfestivalen i Stavanger

1.200

200

1.400

Haugesund Teater

6.162

1.000

7.162

Rogaland Teater

38.893

4.000

42.893

Kapittelfestivalen i Stavanger

526

100

626

Stavanger Museum og Rogaland Kunstmuseum

10.871

2.479

13.350

Ryfylkemuseet

2.875

527

3.402

Rogaland Kunstmuseum, skolesekkmidler

4.558

493

5.051

Jærmuseet, skolesekkmidler

8.802

1.089

9.891

Dalane Folkemuseum, nybygg

2.000

2.000

Qvisten animation, tegnefilmforum

500

500

Kilde: Kultur- og Kirkedepartementet