Sykepleierne orket ikke arbeidspresset. Nå er fylkeslegen varslet

De ansatte ved Medisinsk intensiv overvåking på Stavanger universitetssjukehus har sett kolleger forsvinne ut dørene. Nå frykter de for pasientsikkerheten og har varslet fylkeslegen om situasjonen.

Intensivsykepleiere

Sykepleierne Hege Wathne, Bente Tove Lie og Siv-Anita Vold sluttet på avdelingen Medisinsk intensiv overvåking grunnet stort arbeidspress.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Jeg følte aldri jeg fikk gjort den jobben jeg skulle. Jeg gikk ofte rundt med dårlig samvittighet og følte det lå pasienter som ikke fikk hjelp når de trengte det, sier sykepleier Hege Wathne.

Tirsdag kunne NRK fortelle at ansatte ved avdelingen Medisinsk intensiv overvåking (MIO) ved Stavanger universitetssjukehus har varslet fylkeslegen i Rogaland om uforsvarlige forhold.

Både i 2015 og 2016 har de tillitsvalgte på avdelingen sendt interne bekymringsmeldinger til sykehusledelsen, uten at de føler de har blitt hørt.

– De samme problemstillingene har kommet gang på gang. Nå har vi valgt å ta bekymringen videre, ettersom de interne varslingene ikke har gitt resultater. Det er på tide at andre vurderer situasjonen, forteller tillitsvalgt, Atle Vold Døsekland.

Frykter for pasientene

Flere ansatte har sagt opp jobben ved avdelingen de siste årene. Sykepleierforbundet frykter mangelen på sykepleiere går utover pasientene. Sykehusledelsen avviser at bemanningskrisen er akutt.

– Jeg vil ikke si det er akutt, ettersom det har vært et kontinuerlig problem de siste tre årene. Vi har hatt tiltak gående for både å beholde og rekruttere intensivsykepleiere, sier avdelingssjef Tor Harald Melberg.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

De ansatte ved MIO-avdelingen frykter at situasjonen på avdelingen skal gå ut over pasientsikkerheten.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Skiftet jobb

Sykepleierne Hege Wathne, Bente Tove Lie og Siv-Anita Vold er lettet og glade. De har alle fått jobb på andre avdelinger på sykehuset, etter at de sa opp på intensivavdelingen grunnet stort arbeidspress.

– Det var uforsvarlige forhold på flesteparten av vaktene jeg hadde ansvar for, sier Bent Tove Lie.

– Det er forferdelig. Det er en avdeling som alltid har hatt god kompetanse, men nå er det mangel på ressurser, legger Siv-Anita Vold til.

Ifølge bekymringsmeldingen, som er sendt til fylkesmannen, er det hjemlet 45,7 årsverk for intensivsykepleiere, men kun 17,5 årsverk er besatt.

– Etter at jeg skiftet avdeling har arbeidsdagen blitt bedre. Jeg er på en intensivavdeling med flere resurser, og jeg får fulgt opp pasienten min som jeg skal, forteller Hege Wathne.

Sliter med rekrutteringen

De ansatte på avdelingen har en krevende jobb med å overvåke pasienter som ofte er svake. Det kan ofte stå mellom liv og død. Derfor blir arbeidspresset ofte stort på de ansatte.

– Det er enkelte som har tatt på seg store byrder. Det er fantastisk. Det skjer på alle avdelinger, også blant leger. Om sommeren tar jeg også ekstravakter, forteller avdelingssjef Tor Harald Melberg.

Han har jaktet sykepleiere over hele Norden, men sliter med å få tak i kompetent personell. Helseminister Bent Høie (H) kjenner til at enkelte sykehus har en utfordring med å rekruttere enkelte spesialsykepleiere.

– Derfor er det viktig at vi nå har satt sykehusene i gang til å planlegge behovet for den type kompetanse bedre fremover, slik at flere tar utdanningen som trengs, sier Høie.

– Gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan har vi satt sykehusene i stand til å planlegge dette bedre. Vi har og sikret at sykehusene ansetter flere i heltidsstillinger og reduserer bruken av deltidsstillinger, legger helseministeren til.