Sykepleiere advarer mot helsefarlige arbeidsforhold

Sykepleiere i Songa mener riggselskapet bryter hvilebestemmelsene og driver med planlagt overtid. De frykter at pasienter kan bli feilbehandlet på grunn av arbeidspresset.

Songa enabler

Sykepleiere i Songa mener selskapet bryter arbeidsmiljøloven på fire rigger, deriblant Songa Equinox og Songa Enabler.

Foto: Songa offshore

– Det er krevende – det er lange dager, sier Inger Staff, sykepleier i riggselskapet Songa.

I snart ett år har hun og kollegene advart mot stort arbeidspress på fire rigger i på sokkelen. Problemene startet da sykepleierne i fjor fikk ansvar for helikopterlogistikken på riggene, i tillegg til sykepleieroppgavene.

Ifølge Staff har sykemeldingene økt kraftig det siste året, og fire sykepleiere har sluttet fordi de ikke orket mer. Staff mener sykepleierne blir presset til å jobbe planlagt overtid, og at Songa bryter hvilebestemmelsene.

Inger Staff

Inger Staff, sykepleier i Songa

Sykepleierne mener arbeidspresset også har konsekvenser for helseberedskapen offshore. En av sykepleierne skriver følgende i en rapport fra en offshore-vakt i februar:

«Jeg er allikevel svært bekymret for at slike arbeidsforhold vil føre til alvorlige feilvurderinger, og at en ikke er i stand til å være klar og våken når en som mest skulle trenge det.»

– Vi frykter at det skal skje en feilprioritering. At man neglisjerer litt, ikke er helt våken, og at det kan få konsekvenser for pasienter, sier Staff.

Bekymringsmelding

Sykepleierne sendte i februar en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet (Ptil), men mener de ikke har blitt hørt.

– Vi har bedt Ptil om hjelp. Vi har sendt timelister til dem, vi har sendt bekymringsmeldinger fra fire rigger, og vi har prøvd å signalisere at dette må de gå inn og se på. Dette skjedde i februar og vi har ikke hørt noen ting fra Ptil, sier Staff.

Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet

Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet

Foto: Petroleumstilsynet

Ptil avviser kritikken.

– Alle bekymringsmeldinger Ptil mottar blir fulgt opp, og i denne konkrete saken har vi fulgt opp i blant annet tilsyn med selskapet, sier pressekontakt Øyvind Midttun.

Han sier at Ptil fortsatt undersøker Songa, men er klar på at planlagt overtid ikke skal forekomme, og at Songa i så fall må rydde opp.

– Men nå er det vårt inntrykk at dette er tatt tak ifra selskapets side, og at det er gjort en bedring, sier Midttun.

Flere avvik

Det er Fylkesmannen som har ansvar for det som går på helseberedskap. Fylkesmannen i Rogaland hadde tilsyn på riggen Songa Equinox i vinter. Der ble det avdekket flere avvik.

Songa fikk blant annet kritikk for å ikke utført en konsekvensanalyse av at sykepleierne også fikk ansvar for helikopterlogistikken.

– Selskapet har fulgt opp de avvikene vi påpekte, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus til NRK, som mener konklusjonen av konsekvensanalysen er tilfredsstillende.

Avviser kritikken

Administrerende direktør i Songa, Bjørnar Iversen, avviser at de driver med planlagt overtid offshore.

– Samtidig kan ikke vi styre for eksempel at helikoptre blir forsinket, sier han.

Iversen undrer seg over at sykepleierne frykter feilbehandling.

– Behandling av pasienter er sykepleiers primæroppgave og skal alltid ha prioritet. Når sykepleier har pasienter, står annet personell klar til å avlaste med administrative oppgaver, sier han.