Har tatt master – får ikke mer lønn

Intensivsykepleiere som tar masterutdanning, får ikke mer lønn enn sykepleiere med videreutdanning uten masterutdanning. Samtidig er det stor mangel på intensivsykepleiere i Norge.

Intensivsykepleiere SUS

REAGERER: Marie Valdal Tømmerås, Maren Kristine Haugland og Kristine Frydnes reagerer på at mastergraden deres ikke fører til lønnsøkning.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

– Det er som om det vi kan, ikke er verdt noe.

Intensivsykepleier Marie Valdal Tømmerås og kollegene hennes på Stavanger universitetssjukehus (SUS) har samlet seg for å protestere.

De har alle tatt en master i intensivsykepleie, men det ser de ikke på lønnsslippen. De får samme lønn som sykepleiere med vanlig videreutdanning.

– Alle lever lenger og vi blir sykere. Det er viktig å holde seg faglig oppdatert og kritisk tolke nyere forskning, sier intensivsykepleier Kristine Frydnes.

Marie Valldal Tømmerås

Marie Valdal Tømmerås er nylig ferdig med mastergrad og er studentrepresentant for intensivsykepleierne ved UiS.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Masterutdanningen er et toårig program. Den skiller seg fra videreutdanningen ved at den er mer teoretisk og fokuserer mye på forskningsbasert metode.

Videreutdanning skjer hovedsakelig gjennom praksis på sykehuset.

– Gjennom å gjennomføre en masteroppgave så tilfører vi avdelingen en kompetanse som er uunnværlig, sier Valldal Tømmerås.

Trenger flere intensivsykepleiere

Sykehusene vil trenge 25–30 prosent flere intensivsykepleiere de neste årene, og i desember 2020 ga helseminister Bent Høie (H) oppdraget om å utdanne 100 til (ekstern lenke).

Norsk Sykepleierforbund mener det må lønne seg å ta mastergrad hvis man skal rekruttere flere. De har fått flere spørsmål om dette.

– Dette er noe Sykepleierforbundet har jobbet med lenge. Det er kjempeviktig at kompetanse verdsettes, sier fylkesleder Aud Hølland Riise.

Aud Riise

Aud Hølland Riise mener sykepleiere med masterutdanning bør få mer lønn.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Det er viktig at sykepleierne får drive fagutvikling. Det er viktig å tenke langsiktig, og at sykepleierne skal få jobbe kunnskapsbasert. Det kommer pasientene til gode.

En undersøkelse viser at 75 prosent av nyutdannede sykepleiere hadde tatt masterutdanning om det lønnet seg, men få sykehus gir kompensasjon.

For noen år siden var det for øvrig uenighet om hvorvidt sykepleiere i det hele tatt trengte master, men nå er den altså etablert.

Vil ikke gi mer lønn

Fagdirektør ved SUS, Eldar Søreide, sier at sykehuset venter på nasjonale retningslinjer før de tar en ny vurdering.

– Sånn som systemet er nå, så får de kanskje ikke den uttellingen de ønsker for masterutdanningen. Derfor ser vi frem til at det blir en nasjonal enighet om dette. Hvordan du skal se på en videreutdanning og hvordan du skal se på en masterutdanning.

Eldar Søreide

SUS har ikke anledning til å gi intensivsykepleierne mer lønn nå, mener fagleder Eldar Søreide.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Søreide sier arbeidet pågår nå. Siden 2017 har et regjeringsoppnevnt utvalg jobbet med å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag.

– Har dere mulighet nå til å betale ekstra?

– Nei, ikke slik avtaleverket ligger nå, sier Søreide.

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal de nye nasjonale retningslinjene komme i oktober.

På sykehuset er dagene travle. Valdal Tømmerås går fra rom til rom og sjekker om alt utstyret er i orden.

– Vi sitter på viktig kunnskap. At den ikke blir verdsatt i form av lønn, er veldig merkelig. Jeg håper at vi nå blir sett og hørt. At all den tiden og arbeidet blir verdsatt, sier hun.