NRK Meny

SYKEHUSPLAN PÅ HØRING:

Utredningen om nytt Stavanger universitetssjukehus er så viktige for regionen at alle bør få uttale seg, sier styreleder Grethe Høiland i Helse Stavanger. Politikerne i Stavanger vil forsikre seg om at utredningen om hvor et nytt sjukehus skal plasseres, blir sendt ut på høring. Det skjer ikke alltid med rene statlige prosjekter.