Sykehusansatte frykter for pasientenes sikkerhet

Ansatte ved Stavanger universitetssjukehus har varslet fylkeslegen i Rogaland om uforsvarlige forhold. Et nesten-dødsfall er meldt inn til Statens helsetilsyn.

Sykehuskorridor

Illustrasjonsbilde fra Stavanger universitetssykehus.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvis det ikke blir gjort tiltak, så frykter vi at det vil gå utover pasientene, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Gunn-Elin Rossland.

– Hva kan det føre til?

– I verste fall kan det føre til dødsfall, svarer hun.

I et detaljert skriv signert av Rossland og to andre tillitsvalgte til fylkeslegen i Rogaland beskrives situasjonen ved avdelingen Medisinsk intensiv overvåking (MIO) ved Stavanger universitetssjukehus som utfordrende knyttet til bemanning, kompetanse, opplæring og erfaring blant de ansette.

Avdelingen er en spesialavdeling ved sykehuset som mottar og behandler alvorlig kritisk syke pasienter, med svikt i ett eller flere vitale organer.

– Vi har skrevet interne bekymringsmeldinger om situasjonen tidligere. Dialogen med sykehuset har vært god, uten at situasjonen har blitt bedre. Nå er det så alvorlig at det går utover pasientsikkerheten. Vi har en plikt å melde fra, mener Rossland.

– Flere faktafeil

Avdelingssjef Tor Harald Melberg mener det er en rekke faktafeil i bekymringsmeldingen.

– Disse har ledelsen tilbakevist. Vi har også hatt et oppklarende møte med de tillitsvalgte. MIO er en av den mest avanserte og best bemannede avdelingen på sykehuset vårt, sier Melberg.

– Vi er enige i at det er for få intensivsykepleiere, for stor belastning på enkelte ansatte og at vi må øke kompetansen til de ansatte. Det er dessverre et problem på mange avdelinger og sykehus i landet, legger avdelingssjefen til.

Han presiserer at det ikke er skjedd skader som følger av disse utfordringene.

Nesten-dødsfall

I skrivet til fylkeslegen heter det at en betydelig andel intensivsykepleiere har sagt opp stillingen, fordi driftssituasjonen ved avdelingen oppleves som uforsvarlig.

– Vi ønsker å være i forkant om denne situasjonen. Nå ønsker vi en vurdering av forholdene fra fylkeslegen, sier Rossland.

De ansatte mener at dette får konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet.

«Ut fra sykepleiefaglig vurderinger har situasjoner ført til nesten-dødsfall.»

Det vises til et eksempel der en kreftpasient med alvorlig respirasjonssvikt og behov for maskebehandling hadde kastet opp flere ganger under pågående behandling. Pasienten aspirerte da masken satt tett inntil ansiktet, noe som førte til respirasjonsstans med påfølgende hjertestans.

«Dette er brudd på retningslinjene som sier at slik behandling er kontraindisert ved oppkast. Pasientansvarlig sykepleier var ikke til stede, da vedkommende også hadde ansvar for en annen kritisk syk pasient», står det i skrivet.

– Episoden ble meldt etter kravene i lovverket til Statens helsetilsyn, og følges opp videre av oss som en enkeltsak, sier fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus.

Janne Dahle-Melhus

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Grundig gjennomgang

Avdelingssjef Melberg forteller at sykehuset har hatt en grundig gjennomgang av hendelsen.

– Dette er den eneste hendelsen på avdelingen som nevnes i skrivet der det muligens kunne skjedd en pasientskade, sier Tor Harald Melberg.

– Slik vi vurderer det skyldes ikke hendelsen at det ikke var kompetent personell på jobb, men en prosedyresvikt. Dette har vi gjort tiltak for å utbedre, legger han til.

Må gå doble vakter

De ansatte mener det er for få intensivsykepleiere ved avdelingen, og gir klar beskjed om at de ikke kan ta ansvar for situasjonen har utviklet seg, med høyt arbeidspress og mange samtidighetskonflikter. De mener det truer den faglige forsvarligheten ved avdelingen.

«Ved sykdom på dagtid i ukene leies det ikke inn personale. Avdelingen har hatt et høyt sykefravær og mangel på kvalifisert personell over lang tid. Dette fører ofte til at ansatte må gå doble vakter. Det gjelder spesielt i helgene. Den slitasjen på sykepleierne truer også pasientsikkerheten», står det i skrivet.

– Det er beklagelig. På slutten av sommeren måtte dessverre noen ansatte ta større tak enn andre. Vi må være der for pasientene når de trenger oss. Vi klarte ikke få inn nok sommervikarer, men vi søkte over hele Norden for å leie inn folk, forteller Melberg.

Planlegger møte

Fylkeslegen har mottatt brevet fra de ansatte på avdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, og har innledet kontakt med sykehusledelsen.

– De er klar over utfordringene og har startet et arbeid for å bedre forholdene som er påpekt, sier Dahle-Melhus.

Fylkeslegen planlegger å invitere ledelsen ved sykehuset til et møte i slutten av oktober, der sykehuset skal gi mer informasjon om forbedringsarbeidet.

– Det er blitt sendt interne bekymringsmeldinger fra de ansatte i 2015 og 2016. Vi har svart på disse og gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen, forteller avdelingssjef Tor Harald Melberg.

Han innrømmer at det har vært tøffe tak for mange ansatte på avdelingen.

– Mye av kritikken handler om å kunne løse samtidighetskonflikter. Derfor har vi startet et helt nytt program for å gi ansatte ledelseskompetanse på gulvet.