Stavanger-politikerne: Våland eller Ullandhaug, ikke Sandnes

Politikerne i Stavanger krangler om hvor det nye Stavanger Universitetssjukehus skal ligge. Det eneste de er enige om er at det ikke skal plasseres i Sandnes.

Stavanger universitetssykehus, Våland-alternativet

Fremskrittspartiet velger Våland, mens Venstre vil ha nytt sykehus på Ullandhaug. Høyre skal ta stilling til sykehuslokaliseringen senere denne uken.

Det er bare en ting som er klart i Stavanger. Politikerne kommer ikke til å anbefale Helse Stavanger å legge nytt sykehus til Stokka i Sandnes.

Stavanger-politikerne vil ikke klare å samle seg om ett alternativ, og gi et klart råd. Valget står mellom dagens tomt på Våland med nærhet til kollektivløsninger, eller på ny tomt på Ullandhaug med trafikale utfordringer, men med nærhet til universitetet.

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø (H)

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø (H) beklager at kommunen har fått for kort tid på seg i saken om sykehuslokalisering.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Høyre er delt, og ordfører Christine Sagen Helgø sier partiet vil bestemme seg på onsdag.

– Jeg synes dette er veldig komplisert. Det viser og høringsuttalelsene i de andre kommunene, at dette er ingen enkel sak, sier Sagen Helgø.

Fremskrittspartiet velger Våland

Mange har kommet på banen med klare meninger. Mandag sa både forskningsinstitusjonen IRIS, Universitetet og Næringsforeningen et klart ja til Ullandhaug.

– Det er bra at andre er engasjerte. Så gjenstår det å se hva bystyret i Stavanger vedtar. Jeg kan ikke se helt hvor flertallet ligger der ennå. Så må vi også se hva sykehuset selv bestemmer at de vil gå for, sier ordføreren.

Per A. Thorbjørnsen

Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen vil plassere det nye sykehuset på Ullandhaug.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Fremskrittspartiet har allerede landet på Våland, mens Venstre allerede har valgt Ullandhaug. Gruppeleder Per A Thorbjørnsen er villig til å bruke mer tid for å få til kollektivløsninger for å begrense biltrafikken til Ullandhaug.

– Vi kan tenke en tunnel, tenke skinnegående til området. Vi skal bygge sykehus i et hundreårsperspektiv. Det kommer til å være studenter og pasienter i et antall mellom 20 og 30 000 i dette området. Det er klart det må løses med en annen type kollektivtrafikk enn i dag, sier Thorbjørnsen.

– For kort tid

Politikernes råd til Helse Stavanger kan bli gitt med en stemmes overvekt, altså ikke et klart råd.

Ordfører Christine Sagen Helgø beklaget i kommunalutvalgsmøte tirsdag at de hadde fått altfor kort tidsfrist til å uttale seg om kanskje den viktigste saken for regionen på lang tid.

– Jeg synes dette er en vanskelig sak. Begge alternativene i Stavanger er gode alternativer som er fullt mulig å gjennomføre, sier Sagen Helgø.