Sykefraværet går opp

Flere rogalendinger tar ut sykemelding nå enn tidligere, i tillegg så øker lengden på sykefraværet. Det kommer frem i Nav sine sykefravær-tall for 3. kvartal i 2016. Landssnittet er stabilt, men nedgang i oljenæringen har ført til at sykefraværet i Rogaland har økt mest i landet, og nå er oppe på 4,8 prosent.