Svinebonde ut mot ny kampanje fra Mattilsynet: – Stigmatisering

De siste årene har svinenæringen vært under lupen etter flere kritiske saker. Nå har Mattilsynet startet en ny tilsynskampanje mot næringen.

Sem Garborg er leder for Time Svineavlslag (Norsvin Time).

REAGERER: Sem Garborg er leder for Time Svineavlslag (Norsvin Time).

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg føler det har blitt mye nå og vi blir stigmatisert. Det begynner å gå folk på nervene. De begynner å bli lei av dette, sier svinebonde og leder av Time svineavlslag (lokallag under Norsvin), Sem Garborg til NRK.

I slutten av 2017 lanserte Mattilsynet en større kampanje mot svinebønder i Rogaland etter å ha fått flere varsler om kritikkverdige forhold. 360 svinebønder fikk uanmeldt tilsynsbesøk.

Siden den gang har næringen flere ganger vært under lupen, blant annet etter dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

Nå har Mattilsynet startet en ny landsdekkende kampanje mot næringen. 600 besetninger skal gjennomgås, og bønder over hele landet vil få uanmeldt besøk av Mattilsynet. Garborg mener fokuset mot en enkelt næring har gått for langt.

– Det siste året er det 100 slaktegrisprodusenter som har sluttet og de siste to årene er det 200. Økonomien har spilt en rolle, men også stigmatiseringen og angsten for Mattilsynet, sier Garborg.

Han presiserer at han er for at man skal ha et Mattilsyn, og at det har vært flere ting i næringen som har kommet frem de siste årene som ikke har vært bra. Han er altså imot det han mener er et ensrettet fokus mot en næring.

Enkelte inspektører ikke velkomne

Garborg mener normal tilsynsvirksomhet hadde vært nok, og at det ikke trengs en stor kampanje som dette er. Han mener dette skaper frykt og angst hos bøndene, som allerede er i en tøff situasjon.

Mattilsynet, spesielt i Rogaland, har etter den mye omtalte pelsdyr-saken gått gjennom flere endringer både blant ledelse og i rutinene.

Flere av de involverte inspektørene jobber imidlertid fortsatt i Mattilsynet, og Garborg mener tilliten til dem er så svekket at de burde vært skiftet ut.

– Det er visse personer som ikke får komme inn hvis de kommer på inspeksjon. Dørene står åpne for andre, men visse personligheter får ikke komme inn. Sånn er det bare, sier Garborg.

Han mener opprydningen i Mattilsynet ikke har vært nok. Garborg mener at disse inspektørene ikke fortjener en ny sjanse.

Fungerende regiondirektør, Karen Johanne Baalsrud, mener Mattilsynet har gjort flere endringer det siste året, blant annet etter en sterkt kritisk granskingsrapport fra KPMG.

– Mattilsynets inspektører over hele landet er spesialpreparert når det gjelder tilsynene i svinehus. De er, i samarbeid med næringen, kurset i rent næringsfaglige ting, sier hun.

karen johanne baalsrud

Regiondirektør i Mattilsynet Sør og Vest, Karen Johanne Baalsrud.

Foto: Mattilsynet

– Kan ha med politiet

I tillegg vil nå inspektørene legge igjen tilsynskvitteringer etter besøk, sånn at bøndene kjenner seg igjen i det som vil komme i rapportene som blir skrevet i etterkant.

Noe av kritikken mot Mattilsynet har vært at bønder ikke har kjent seg igjen i avvikene som har fremkommet i rapportene i etterkant. Flere har ment at de har tatt for seg forhold som ikke ble påpekt under tilsynene.

Baalsrud mener denne kampanjen som er nå, er i samarbeid med aktørene i næringen.

– Dette er et stort felles løft. Derfor er det skuffende å høre at enkeltbønder ikke regner seg som en del av dette løftet, mener hun.

For ordens skyld: Garborg forteller at det er om lag 50 medlemmer i Time svineavlslag, og at hans uttalelser er på vegne av flere enn ham selv.

Baalsrud mener Garborg ikke kan velge hvem som kommer på tilsyn.

– Vi har hjemmel til dette, og i noen situasjoner så kan vi ha med politiet når vi skal på tilsyn, men jeg regner med at det ikke skal være aktuelt i noe av det vi holder på med her. Når inspektører fra Mattilsynet kommer på tilsyn, så er det ikke enkeltinspektører, men Mattilsynet som kommer på besøk.

Intern uenighet

Lederen for Norsvin Sørvest, Bjørn Ståle Bekkeheien, skjønner at flere svinebønder nå er nervøse.

Nylig ble det kjent i Bondevennen at han og Norsvin tilbyr en telefontjeneste, eller en såkalt «Griseprat», til nervøse bønder.

Også han mener at det var enkeltinspektører hos Mattilsynet som gikk for langt i forrige runde.

Bjørn Ståle Bekkeheien er leder for Norsvin Sørvest.

Bjørn Ståle Bekkeheien er leder for Norsvin Sørvest.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det var nok enkelte inspektører som hadde tatt for mye Møllers tran og skapte splid mellom Mattilsynet og næringen, sier han.

Men han er ikke enig med lokallagslederen i Time Svineavlslag om fremgangsmåten denne gangen.

– Næringen stiller seg positiv til en tilsynskampanje. Det kan være greit å ha en sjekk og se hvordan svinenæringen har det. Det kan være godt å få vekk verstingstempelet, sier Bekkeheien.

Han påpeker at Mattilsynet har vært gjennom større utskiftninger og at man nå må trykke på «reset-knappen» og legge bak seg det som har vært.

Bekkeheien mener at bøndene ikke kan legge seg opp i hvem som kommer på tilsyn.

– Det er et nytt Mattilsyn som står klar til å ha inspeksjoner. Jeg opplever det som Mattilsynet står på for å skape en god dialog med næringen. Vi er veldig avhengig av Mattilsynet som kontrollorgan. Det som har endret seg er at de er mer lyttende nå, sier Bekkeheien.