NRK Meny
Normal

Svindyrt byråkrati

Stavanger 2008 er et dyrt byråkrati, mener Fremskrittspartiet. 130 millioner går til drift og markedsføring.

Stavanger 2008

Også deler av kulturlivet mener de får en for liten del av pengene som er satt av til kulturhovedstaden. Drøyt 40 prosent av budsjettet går til markedsføring og lønn til 17 ansatte.

Dårlig signal  

Sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, Trond Birkedal fra Stavanger, mener det må drysse mer på kulturen.

- Det bekymrer meg at en så stor andel  går til administrasjon.  Det synes jeg er et dårlig signal å sende til det frivillige kulturlivet i kommunen, sier Birkedal.

Direktøren i Ryfylkemuseet, Roy Høibo, er en av de over 600 søkerne som har fått avslag fra Stavanger 2008.  Av 170 millioner programkroner går bare en tredel til de som har søkt.  Stavanger 2008 vil selv lage kulturbyåret og det koster penger - for mye penger, mener Høibo.

- Det som skjer nå er at en stor del av våre innspill blir i stor grad lagt til side, og så blir vi invitert til å bli med for å gjennomføre idéer som Stavanger 2008 selv har.  Det gjør at Stavanger 2008 ikke har en sentral plasss i vår bevissthet lenger, sier Høibo.   

50 millioner mangler

Stavanger 2008 har så langt fått inn halvparten av de private sponsorpengene. 50 millioner kroner mangler fortsatt og Fremskrittspartiets Trond Birkedal frykter at en stor organisasjon kan skremme mulige sponsorer

- Konsekvensen kan bli at de frivillige lag og organisasjoner  blir demotiverte.  Jeg frykter også at sponsormarkedet vil reagere negativt. De vil nok skule litt når de ser at Stavanger 2008 bruker så mye penger på administrasjon, tror Birkedal.  

- Nødvendig med god styring  

Også kulturbyen Bergen 2000 brukte halve budsjettet på administrasjon og markedsføring. Stavanger 2008 mener det er nødvendig med god styring i denne typen prosjekter, sier driftsjef Cornelius Middelthon.

- Vi skal ikke være et norsk kulturråd.  Vi skal være kulturhovedstad i Europa i 2008 sammen med Liverpool, og da ligger det i grunnpilaren vår å gjøre noe mer ut av det.  Vi skal både bli et nasjonalt prosjekt og vi skal sette Stavanger-regionen på kartet internasjonalt, sier driftssjefen. 

- Har ikke sagt ett pip

Venstre misliker sterkt Fremskrittspartiets kritikk av Stavanger 2008. Venstres Per A. Torbjørnsen sier at Frp aldri har sagt et kritisk ord i de årene de har sittet i Stavanger 2008s representantskap.

- Jeg har ikke hørt ett kritikkverdig ord fra noen av de fire representantene som Frp har i representantskapet.  De har nesten sittet der som noen lam i disse årene.  Og nå plutselig kommer de med massiv kritikk. Det hører ingen steder hjemme.  De kunne gitt beskjed på et tidlig tidspunkt.  Det har de faktisk ikke gjort.  De har vært imot Stavanger 2008 fra første sekund.  De ville ikke at Stavanger kommune skulle bevilge en eneste krone, sier Torbjørnsen.