Hopp til innhold

Svindlet til seg snaue 4 millioner kroner

NAV har anmeldt 8 personer i Rogaland for Arbeidsmarkedskriminalitet, eller A-krim, i 2016 for tilsammen 3,7 millioner kroner. Svindelen starter ofte med svindel av sykepenger og derfor er det viktig å luke bort misbrukerne for å verne om sykelønnsordningen.

NAV
Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Mange av dem som er tatt arbeider innenfor byggebransjen og det er særlig i det private markedet NAV finner arbeidsfolk som jobber samtidig som de mottar trygd.

Avdelingsdirektør i NAV kontroll Vest Gerda B. Sirnes

Avdelingsdirektør i NAV kontroll Vest Gerda B. Sirnes

Foto: NAV

Innenfor byggenæringen etablerer man en del små bedrifter. Når vi er ute på kontroller treffer vi på folk i arbeid som samtidig mottar stønad. Dette ser vi en del eksempler på når vi har vært ute og kontrollert sammen med arbeidstilsynet, skatteetaten og politiet sier avdelingsdirektør i NAV kontroll Vest Gerda B. Sirnes.

Polakk svindlet for 1,7 millioner kroner

Politiet etterforsker nå blant annet en polsk bygningsarbeider bosatt i Sandnes som er siktet for å ha svindlet til seg rundt 1,7 millioner kroner sier politiførstebetjent Per Gunnar Kvame ved Sandnes Politistasjon.

Per Gunnar Kvame

Politiførstebetjent Per Gunnar Kvame ved Sandnes Politistasjon.

Foto: Politiet

Mannen er siktet for å ha svindlet med sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Ifølge politiet erkjenner polakken ikke straffskyld.


Svindel undergraver sykelønnsordningen

Trygdesvindelen starter i mange tilfeller med svindel av sykepenger. Regelverket er slik at man får rettigheter til sykepenger ganske raskt. En arbeidstaker må bare arbeide i fire uker for å ha krav på sykepenger i ett år.

Når året er omme ser vi at mange går over på andre stønadsordninger i NAV. Derfor er det et prioritert område å avdekke slike svindelsaker sier Sirnes.