Hopp til innhold

Svindeljeger: – Bør få egen politienhet mot nettsvindel

Kjell-Ola Kleiven har jaktet svindlere i en årrekke. Han etterlyser en egen politienhet som etterforsker nettsvindel fordi han mener «enorm» avkastning sluses videre til den mest alvorlige kriminaliteten.

Sikkerhetsekspert Kjell-Ola Kleiven i Risk Information Group

Kjell-Ola Kleiven, kjent fra programserien «Svindeljegerne» på TV3, advarer politiet kraftig mot å nedprioritere etterforskning av cybersvindel.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Vi ser at avkastning fra cybersvindel hvor ofrene er utsatt for sosial manipulasjon, går til å finansiere terror, våpenhandel og narko verden rundt. Slik type svindel er en sterkt eskalerende virksomhet som må stoppes med alle midler, sier Kjell-Ola Kleiven.

Han mener derfor det er helt feil av politiet å si at dette bare handler om mennesker og bedrifter som har tapt en del penger, og at slik type kriminalitet derfor kan nedprioriteres.

NRK har tidligere omtalt hvordan svindlere rundlurte Kjell Samuelsen i Haugesund for 10 millioner kroner.

I likhet med svært mange, lignende svindelsaker ble Samuelsens anmeldelse henlagt av politiet av kapasitetshensyn.

Nylig tok svindlerne kontakt med Samuelsen nok en gang for å forsøke å loppe ham for enda mer penger. I denne artikkelen kan du høre lydklipp med svindlerne som trolig er britiske:

Kjell-Ola Kleiven understreker så sterkt han kan at de som står bak cybersvindel langt fra er «bakgårdskriminelle», men derimot må betegnes som en svært ressurssterk og profesjonell mafia.

Drukner i e-poster fra ofre

Mange kjenner Kleiven fra programserien «Svindeljegerne» på TV3.

I det daglige jobber han med lignende type problemstillinger i Risk Information Group og nystartede Raven Cyber Intelligence Solutions.

Selskapet skal avdekke investeringsbedragerier, fakturasvindel og såkalt CEO-svindel, hvor mennesker utgir seg for å være toppledelsen i selskaper, og klarer å lure til seg mye penger.

Kjell-Ola Kleiven, administrerende direktør i Risk Information Group

Kjell-Ola Kleiven tør nesten ikke å tenke på bunken av svindelsaker som politiet bare må legge til side.

– Jeg får 100 e-poster i måneden fra folk som er lurt for til dels store beløper. Tenk da bare hvor mange saker som henlegges av politiet. De drukner i saker, men har nesten ikke ressurser, mener Kleiven.

Han mener det finnes «en håndfull» svært dyktige politiansatte i Oslo som kan etterforske slike saker, men at det er sterkt begrenset hvor mye de kan rekke over.

– Tilhører du et annet politidistrikt, kan du omtrent bare glemme å få hjelp av politiet hvis du blir svindlet. Det er sterkt beklagelig, mener han.

– Kapasiteten er sprengt

– Vi har lenge påpekt at etterforskingskapasiteten i politidistriktene er sprengt, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget.

– Arbeiderpartiet har foreslått over 400 millioner kroner mer til politidistriktene i vårt alternative budsjett for 2020, og en styrking av Økokrim. Politireformen er underfinansiert, men vi har talt for døve ører til justisminister etter justisminister, hevder hun.

Lene Vågslid

Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, vil styrke etterforskningen i politidistriktene.

Foto: Jon Petrusson / NRK

På bakgrunn av NRKs artikler om Kjell Samuelsen fra Haugesund sendte hun fredag et spørsmål til justisminister Monica Mæland.

Der ber hun justisministeren redegjøre for hvordan etterforskningskapasiteten i politidistriktene kan styrkes, og hvordan samhandlingen mellom politidistriktene og Økokrim kan bli bedre.

Riksadvokaten pekte i en tilsynsrapport fra i 2019 på en rekke utfordringer i samhandlingen mellom Økokrim og de lokale politidistriktene.

– Grundige anmeldelser henlegges

– Riksadvokaten viser blant annet til en lang rekke anmeldelser som Enheten for finansiell etterretning i Økokrim oversender til politidistriktene. Anmeldelsene beskrives som grundige og godt dokumenterte, men likevel blir mange av dem henlagt, sier Vågslid.

Muntlig spørretime i Stortinget.

Lene Vågslid (Ap) sendte fredag et skriftlig spørsmål til justisministeren på bakgrunn av NRKs saker om investeringsbedragerier.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NPK

Hun er bekymret for at situasjonen vil forverres ytterligere neste år.

– Justisministeren varsler i Politimeldingen at det ikke vil bli vekst i politiets budsjetter. Ap krever at justisministeren snur og legger mer penger på bordet til høstens statsbudsjett, setter en strek over ABE-reformen (Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, red.anm.), og dessuten sørger for at de midlertidige «koronastillingene» i politiet gjøres permanente.

– Historisk løft av politiet

Justisministeren ønsker ikke å stille til intervju, men skriver følgende i en e-post til NRK:

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justisminister Monica Mæland (H) er sterkt uenig i at etterforskningskapasiteten i politiet bygges ned.

Foto: Terje Pedersen

«Denne regjeringen har levert et historisk løft av politiet. Som Økokrim viser til blir de fleste svindelsakene håndtert av politidistriktene, og siden 2013 er samtlige politidistrikter styrket både med bemanning og budsjett. Det er blitt rundt 2800 flere lønnede årsverk i politiet siden 2013, og 1700 av disse er politiårsverk. Og i år har vi styrket politiet med 400 midlertidige stillinger. Når det gjelder videre satsing på politiet viser jeg til statsbudsjettet som snart blir lagt frem».

Les den første svindelhistorien om Kjell Samuelsen her: