Mener rusavhengige og psykisk syke blir sviktet av kommunene

En ny rapport avdekker at 132 norske kommuner svikter personer med rusproblemer og psykisk sykdom.

Alkoholproblemer som følge av oppsigelse

Kommunene klarer ikke å gi nok hjelp til mennesker med rusproblemer, ifølge undersøkelsen.

Foto: Colourbox

Alle de 132 norske kommunene, som er undersøkt, har en gruppe mennesker med alvorlige helseproblemer knyttet til rus og psykisk sykdom, som de ikke klarer å hjelpe.

Det er konklusjonen i en omfattende undersøkelse gjennomført av Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Den presenteres for helseministeren og Helsedirektoratet i morgen av rusforsker Sverre Nesvåg og prosjektleder Marit Håland.

11.400 brukere i 132 kommuner er kartlagt. De er plukket ut fordi fagfolk mener de blir skadet av sin egen rusmiddelbruk. Undersøkelsen slår fast at disse ikke får tilstrekkelig hjelp med dagens metoder.

– Alkoholavhengige og unge fanges ikke opp

Undersøkelsen avdekker også at noen grupper rusavhengige ikke er kjent av hjelpeapparatet, Det gjelder den store gruppen av folk med alkoholrelaterte problemer.

Sverre Nesvåg

Rusforsker Sverre Nesvåg har forsket på mennesker med rusproblemer over hele landet.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Når vi vurderer antall kartlagte i forhold til det vi vet av alkoholproblematikken i Norge ser vi at hjelpeapparatet har kontakt med maksimalt 20 prosent av disse. Det viser hvor enormt det skjulte alkoholproblemet i samfunnet vårt er, sier rusforsker Sverre Nesvåg.

Hjelpeapparatet har også store problemer med å komme i kontakt med de yngste, viser undersøkelsen.

– Når unge tenåringer utvikler rusproblemer er det nesten ingen som klarer å ta tak i det før de er passert 20. Når de da blir kartlagt har de like store rusproblemer som de som er 10 år eldre enn dem, sier han.

– Varierende hvem som blir hjulpet

Det er veldig variabelt om hjelpen fungerer, ifølge forskningen.

– Kommunene oppnår gode resultater med noen grupper, og veldig dårlig med andre. Hvis folk kan ta imot tjenester går det bra, men dersom det kreves individuell tilpasning er det veldig mye vanskeligere, sier Sverre Nesvåg.

Men at 132 kommuner driver systematisk kartlegging viser at de har oversikt over sine egne problemer.

– Vi har tilbudt et kartleggingsverktøy, og så har kommunene selv gjennomført kartleggingen. De har veldig god oversikt over rusproblematikken som er kjent gjennom at de er brukere av kommunale tjenester, sier han.