SVART RØYK FRA FELLESKJØPET:

Politiet melder om svart røyk fra Felleskjøpet i Stavanger. Røyken kommer fra blanderiet, trolig på grunn av varmeutvikling i et sikringsskap. Alle er ute av bygningen.