NRK Meny
Normal

De mener de taper jobber til «svarte» malere

Nesten halvparten av håndverksbedriftene på Nord Jæren opplever ofte at de mister jobber til konkurrenter som arbeider svart.

Seriøse bedrifter taper anbud til svarte konkurenter

Malerbransjen er blant dem som merker de kriminelle aktørene best, viser undersøkelsen

– Vi får sjeldnere og sjeldnere henvendelser om privat arbeid i boliger. Det blir og stadig færre forespørsler om utvendig arbeid.

Peder E. Vik

Peder Vik mener krav til lærlinger i bedriftene kan være med på å stenge ute de useriøse aktørene.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det forteller Peder E. Vik som er leder for Rogaland maler og tapetsermesterlaug.

Les også: Tretti prosent av omsetningen i byggebransjen er svart

Malerbransjen er blant dem som merker de kriminelle aktørene best, viser en undersøkelse Næringenforeningen i Stavanger-regionen har gjort blant medlemmer i håndverksbedriftene på Nord-Jæren.

– Mange lidelseshistorier

– Dette er kriminalitet. Det er hvitvasking. Det er sosial dumping. Det er mange lidelseshistorier i dette, arbeidskraft som er tatt inn fra utlandet, og som bor under kummerlige forhold.

Harald Minge

Harald Minge som er administrerende direktør i Næringsforeningen mener det ligger mange lidelseshistorier i det svarte arbeidsmarkedet.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det sier Harald Minge som er administrerende direktør i Næringsforeningen.

Les også: – Mangelfulle tiltak mot svart arbeid

Det underslås flere titalls milliarder i skatte hvert år. Mange seriøse har gitt opp å legge inn anbud på jobber fordi de det gjøres billigere på det svarte markedet.

Politiet lover nå å satse kraftig på dette feltet

– Det er en satsing som kommer til å bli synlig. Vi har allerede fått en million kroner ekstra fra samordningsorganet mot organisert kriminalitet. Vi vet at vi kommer til å få en god del mer enn det, og vi skal satse mot den delen av arbeidsmarkedet som er uregulerte, og som er delvis kriminelle, og der det og kan være ofre for menneskehandel.

Det sier politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt.

Hans Vik

Politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt lover å satse mot den kriminalle delen av arbeidsmarkedet.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK


Peder Vik mener krav til lærlinger i bedriftene kan være med på å stenge ute de useriøse.

Les også: Mange bruker svart arbeid

– En må være veldig seriøs for å få lov til å ta inn lærlinger. en må være godkjent av fylket for å ha den retten. det er og veldig viktig at vi får norsk ungdom til å være lærlinger, sier han.