NRK Meny
Normal

Svakhet med livbåter i Nordsjøen

Åtte plattformer i Nordsjøen har store mangler med livbåtene. Det viser en undersøkelse som er utført av OLF - Oljeindustriens Landsforening.

Fritt fall-livbåt
Foto: NRK

Dette gjelder de såkalte "fritt fall livbåtene" som skal tåle et fall på 30 til 35 meter når de møter sjøen.

Situasjonen krever strakstiltak, sier direktør i OLF, Knut Torvaldsen.

 - De tiltakene som blir satt i verk nå er at vi reduserer bemanningen til et minimum. Vi sørger for å ikke ha boreaktivitet på de gjeldende installasjonene og vi tilrettelegger systemet slik at vi til enhver tid kan evakuere trygt hvis det skulle oppstå en situasjon som krever evakuering, sier 

Det primære evakueringsmiddelet er fortsatt helikopter.  Låring av livbåter og bruk av redningsstrømper er sekkundæe evakueringsmidler.  Beredskapen vil bli økt med ekstra helikoptre og fartøy som kan plukke opp redningsflåter, og overvåkningen av fartøy med radar blir forsterket.   

- Skal produksjonen gå som normalt?

- Vår første prioritet er å ivareta sikkerheten til personalet.  Produksjonen kommer i annen rekke.  Med de tiltak vi setter i verk nå, er det riktig å opprettholde produksjonen. 

OD venter på dokumentasjon

Pressetalskvinne Inger Anda i Oljedirektoratet sier de venter på dokumentasjon før midnatt i dag.

- Vi har bedt om dokumentasjon på at det er forsvarlig å drive disse åtte innretningene på sokkelen.  I morge formiddag vil vi ta stilling til dokumentasjonen og vurdere nødvendige tiltak fra oss, sier Anda.