SV-strid om Uber-drosjer

Mens Rogaland SV på sitt årsmøte i helga vedtok en krass uttalelse mot transporttilbudet Uber, ønsker partiets frontfigur i Stavanger tjenesten velkommen til byen.

Den omstridte drosjetjenesten Uber

– Uber er pirattaxi og sosial dumping, mener årsmøtet i Rogaland SV. – Et godt system for persontransport, mener derimot Stavanger-topp Erik Faret Sakariassen.

Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Debatten om transporttjenesten Uber går høyt mellom de som mener den representerer framtida, og de som mener selskapet driver sosial dumping og piratvirksomhet.

Årsmøtet i Rogaland SV vedtok i helga en uttalelse som klart stiller seg i den siste kategorien.

«Uber er drosjebransjens RyanAir. Sosial dumping satt i et system skjult gjennom fyndord som delingsøkonomi.», heter det blant annet i uttalelsen.

Eirik Faret Sakariassen

Kommunalråd for SV i Stavanger, Erik Faret Sakariassen, er i utakt med fylkespartiet sitt.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Samtidig har partiets frontfigur i Stavanger, kommunalråd Erik Faret Sakariassen, i Stavanger Aftenblad ønska tjenesten velkommen til byen.

Det gjør han fortsatt. Han var en av 13 delegater som stemte mot uttalelsen.

– Jeg velger å ha en teknologioptimistisk innfallsvinkel. Ubers konsept er interessant, og det beste for persontransport, sier han til NRK.

Uber-tjenesten fungerer ved at en app på telefonen formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører som bruker sine egne biler. Vanligvis får sjåføren 80 prosent av det passasjeren betaler, mens resten går til Uber.

«En Uber-sjåfør får ikke feriepenger. En Uber-sjåfør får ikke pensjon. En Uber-sjåfør får ikke lønn under sykdom eller når han blir forelder. En Uber-sjåfør har ingen overenskomst og er ikke dekket av arbeidsmiljøloven som beskytter andre arbeidere i Norge», heter det også i uttalelsen fra årsmøtet.

– Mye av dette er også jeg enig i. Virksomheten må reguleres i ordnede former, sier Faret Sakariassen.

Men han er altså ikke enig med årsmøteflertallet når de sier at «Uber er pirat-taxi satt i system»

Han viser til at dette er et nytt område som det er mye usikkerhet og delte meninger om både i SV og i andre partier. Derfor bør det arrangeres et temamøte om Uber i partiet, sier han.

Uber feirer ett år i Norge: – Godt over 10 000 kunder

Skattedirektør: – Nærmer seg avtale med Uber