Hopp til innhold

Sprengt kapasitet på SUS: Rekordmange innlagte barn denne måneden

Kombinasjonen av Korona og RS-viruset har gjort at både Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus nå sliter med kapasiteten.

Stavanger universitetssjukehus kaller inn til pressekonferanse om kapasitetsproblemene ved sykehuset.

Sykehus over hele landet melder om store problemer med kapasiteten. Enkelte sykehus har innført innleggelsesstans.

I Rogaland har SUS og Haugesund sjukehus meldt om sprengt kapasitet og overfylte avdelinger.

Ved Stavanger universitetssjukehus har de nettopp hatt en pressekonferanse for å orientere om situasjonen.

Sykehuset har nå gått over på gult nivå.

Eldar Søreide

Eldar Søreide, fagdirektør ved SUS, sier sykehuset er i en voldsom skvis.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er en stor pågang av pasienter, ikke direkte knyttet til koronasmitte. I perioder har det vært snakk om dobbelt så mange innlagte enn det vi har plass til, sier Eldar Søreide, fagdirektør ved SUS.

Stavanger universitetssjukehus sendte i går ut en melding til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenestene.

I meldingen ber de om at alle innleggelser blir vurdert ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen. Samtidig ber de kommunene raskt ta imot pasienter som er klare til å bli utskrevet.

Grunnen er en blanding av mye smitte av både Korona og RS-viruset, samt mye sykefraværet på sykehuset.

Lars Kåre Selland Kleppe

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved SUS, etterlyser tydeligere signaler på hva som er akseptabel smitte.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vårt inntrykk er at det er krevende for kommunene å balansere de forskjellige hensynene, men vi savner tydeligere signaler på hva man kan akseptere av smitte i samfunnet, sier Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved SUS.

Rekordmange innlagte barn

I november har det vært innlagt over 160 barn. Tidligere har det høyeste antallet innlagte barn vært på omtrent 90. Men da må man flere år tilbake i tid.

Berit Kyllevik, avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken ved SUS.

Berit Kyllevik, avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken, oppfordrer foreldre med nyfødte barn til å unngå forkjølelsessituasjoner.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Dette er en krevende situasjon for oss. I dag har vi 33 innlagte barn, 22 av dem er lagt inn med RS-virus, sier Berit Kyllevik, avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken.

Barneavdelingen ved sykehuset har blitt utvidet, men på grunn av det høye sykefraværet har flere ved avdelingen blitt nødt til å jobbe mye overtid.

– Vi oppfordrer foreldre med nyfødte barn til å unngå forkjølelsessituasjoner, sier hun.

Barneavdelingen ved SUS

Over 160 barn har vært innlagt på barneavdelingen ved SUS i november.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Aldri vært mer smitte på Nord-Jæren

I Stavanger har det blitt registrert 58 nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet. Det er, sammen med 8. januar i år, det høyeste daglige smittetallet siden starten av pandemien.

På Nord-Jæren er det til sammen registrert 85 nye smittetilfeller.

  • Stavanger - 58 smittetilfeller
  • Sandnes - 16 smittetilfeller
  • Sola 11 smittetilfeller

Overfylt barneavdeling

I Haugesund er problemene i hovedsak knyttet til barneavdelingen som har vært overfylt i lang tid.

De har kalt inn til en orientering for å komme med råd til foreldre, i håp om at smitten blant barn og unge kan bli redusert.

På barneavdelingen er det normalt plass til ti pasienter, men de siste tre ukene har de i gjennomsnitt hatt rund 20.

Nesten alt av smitte har vært RS-virus.

Overlege, Grete Vigemyr, og funksjonalitet på Barne og ungdomsposten, Inghild Hovland, orienterer om situasjonen på Haugesund sjukehus

Overlege, Grete Vigemyr, og funksjonalitet på Barne- og ungdomsposten, Inghild Hovland, orienterer om situasjonen på Haugesund sjukehus

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det sier seg selv at det er ganske trangt. Vi bruker alle tilgjengelige lokaler, sier Grete Vigemyr, Overlege ved Haugesund sjukehus.

De ansatte har også de siste ukene måttet jobbe langt flere vakter enn det de vanligvis har.

Selv om Vigemyr ikke vil kalle det en krise, så vet de ikke hvor lenge de kan holde på slik.

– Vi er strukket veldig langt. De som jobber hver helg og mange vakter ekstra er også familiemennesker. Vi strekker oss så langt vi kan, men vet ikke hvor lenge vi kan holde det gående slik, sier hun.

Vigemyr oppfordrer alle foreldre som har mulighet, og har barn under to år, til å holde barnet hjemme.

Selv om kapasitetsproblemene ved Haugesund sjukehus hovedsakelig skyldes RS-viruset, har koronasmitten på Haugalandet har også vært høy den siste tiden.

I Haugesund er det registrert 18 nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet, og i Karmøy er det registrert 34 nye tilfeller.