NRK Meny
Normal

SUS-ledelsen med munnkurv

Ledelsen ved Stavanger universitetsjukehus har fått forbud av helseforetaket Helse Vest mot å uttale seg i nevrokirurgisaken.

I tillegg ba Helse Vest sykehuset fjerne en artikkel om det nevrokirurgiske tilbudet på sykehusets hjemmeside.

Ellen Solheim, som er medlem i Helse Vest sitt styre, sier at administrasjonen ikke har mandat til å pålegge sykehusledelsen taushet.

- Hva synes du om at ledelsen i SUS har fått munnkurv av Helse Vest i denne saken?

- Hvis det er tilfellet så synes jeg det er veldig uheldig. SUS er en selvstendig, juridisk enhet med en ledelse som har ansvar for det de måtte gjøre.  De rapporterer i forhold til sitt styre, sier Solheim.

- Hva tror du er årsaken til at dette skjer?

- Jeg ser i Stavanger Aftenblad i dag at informasjonssjefen mener at de blir sensurert av Helse Vest.  Hvis det er tilfellet så er det et brudd på det som handler om meroffentlighet som vi som styremedlemmer har fått vite av ledelsen i Helse Vest at de legger stor vekt på.

Solheim sier det er viktig at sykehuset har en åpen og fordomsfri debatt om alle saker som skal behandles av styret, så lenge det ikke er saker som må unntas  fra offentlighet.

- Hva må gjøres nå?

- Jeg synes ikke Helse Vest skal blande seg opp i de interne forholdene ved SUS.  Det er ikke Helse Vest sitt ansvar. 

- Hva fører denne situasjonen til?

- Det er ingen god situasjon hvis det blir forsøkt lagt munnkurv på personer som jobber på SUS.  Det fører bare til at frontene blir enda hardere, og at helsepersonellet som burde konsentrere seg om å få folk friske bruker sin tid til å bekjempe et system som hører til i en annen til enn  2006. 

Også styremedlemmer forsøkt kneblet

Helse Vest har tidligere forsøkt å pålegge styremedlemmene i Helse Vest taushet i nevrokirurgisaken.  

- Det kan vi ikke akseptere.  Når det gjelder saker som er offentlige må vi tåle en debatt i det offentlige rom rundt disse.  Det er meget alvolig.  Jeg kan ikke skjønne at en skal være så redd for at det blir gitt saklig informasjon  både om det som skjer i styremøter og forut for styremøter, sier Solheim.  

Angrep på ytringsfriheten 

Leder av Kontrollutvalget, Svein Andersen, sier at Helse Vest sin sensur av referatet er et angrep på ytringsfriheten.

- Det er svært alvorlig fordi referatet er fra et offentlig møte, sier Andersen.

Informasjonsavdelingen ved sykehuset valgte å fjerne artikkelen om det nevrokirurgiske tilbudet på sykehusets hjemmeside på grunn av press fra Helse Vest.

Helse Vest tok kontakt med journalistene ved avdelingen og uttrykte misnøye med referatet.

 -Vi stiller seg undrene til henstillingen fra Helse Vest, sier informasjonsjef Elisabeth Schanche.

- Ansatte på sykehuset oppfatter det slik at vi er blitt sensurert av Helse Vest, sier Schanche.