Helse Stavanger skal spare inn 44,6 millioner kroner

44,6 millioner kroner skal spares inn for å investere i nytt sykehus. Direktør Bård Lilleeng orienterte i dag styret i Helse Stavanger om planene.

Universitetssykehuset i Stavanger kutter 44,6 millioner kroner - for å investere i nytt sykehus. Det har styret idag godtatt. Kuttene rammer pasienter og ansatte. Og den populære psyk-bilen ryker høyst sannsynlig.

VIDEO: Universitetssykehuset i Stavanger kutter 44,6 millioner kroner for å investere i nytt sykehus. Foto: Anders Fehn/NRK.

– Vi skal bruke hele vårt budsjett på drift og investeringer. Den endringen vi skal gjøre er at vi skal bruke litt mer på investeringer og litt mindre på drift. Ingen penger skal bort. Alt skal brukes på helse, sier Bård Lilleeng, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Helse Stavanger kutter 44,6 millioner kroner fra driftsbudsjettet til universitetssykehuset for å investere i nytt sykehus.

Bård Lilleeng

Bård Lilleeng, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Helse Sør-Øst
Gro Skartveit

Gro Skartveit (V), styremedlem i Helse Stavanger.

Foto: Frode Kleppe
Aud. H. Riise

Aud. H. Riise er de ansattes representant i styret til Helse Stavanger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Psykebilen forsvinner trolig

Kuttene rammer pasienter og ansatte, og den populære psykebilen, et tiltak for å hjelpe psykisk syke og savnede personer, ryker høyst sannsynlig.

– Jeg liker ikke at psykiatriambulansen kuttes. Den er så viktig for de det gjelder, både pasienter og pårørende. Det er en trygghet som ikke bare kan måles i penger, sier Finnøy-ordfører og styremedlem Gro Skartveit (V).

Nå gjelder full innkjøpsstopp, og det kuttes 44,6 millioner kroner. Direktøren nådde ikke målet på 90 millioner kroner, men har likevel rammet de fleste avdelinger hardt.

– Psykebilen er et flott tiltak som vi har vært veldig stolte av. Vi er et av to helseforetak i landet som har psykebil. Nå når vi går gjennom hele driften vår for å se hvor det går an å flytte midler over til investeringer må vi se på alle deler av driften, også den, sier Lilleeng.

Frykter en travlere hverdag

Direktøren kaller nemlig dette for investering og utvikling, mens de ansatte opplever frustrerende kutt og besparelser.

– Når folk har det travelt her og nå i dag, hvorfor ønsker de da å stramme inn? Det kan få konsekvenser som gjør at hverdagen blir enda mer travel, sier Aud. H. Riise, styremedlem og representant for de ansatte.

Styret tok tiltaksplanen til orientering, men nektet å formulere at de sluttet seg til.

– Vi får en pengesekk som skal bruke til både drift og investeringer, så når vi skal investere i en bedre helsetilbud til neste år må vi gjøre det ved å skape oss handlingsrom gjennom driftsbudsjettet vårt, sier Lilleeng.

Flere nyheter fra Rogaland