NRK Meny
Normal

– Kontrollen har vært altfor dårlig

Stavanger universitetssjukehus får flengende kritikk av Helsetilsynet etter at en sykepleier feilmedisinerte en pasient i fjor. – Dette er alvorlig, mener fylkeslege Pål Iden.

Stavanger universitetsjukehus (SUS)

Stavanger universitetssjukehus (SUS) får kritikk etter at en sykepleiervikar feilmedisinerte en pasient i fjor.

Foto: Eirin Larsen / NRK

En sykepleiervikar ved SUS mistet sin autorisasjon etter en alvorlig feilmedisinering i fjor. Vikaren satte den smertestillende medisinen OxyNorm intravenøst i stedet for gjennom munnen. Pasienten døde kort tid etterpå.

Fylkeslege Pål Iden anser saken som svært alvorlig.

Fylkeslege Pål Iden

Fylkeslege Pål Iden ser på saken som svært alvorlig.

Foto: NRK

– Dette er en alvorlig sak på grunn av utfallet, men det er også alvorlig at slikt kan skje på et stort sykehus, sier Iden.

Mye refs

Stavanger universitetssjukehus har vært mye i media den siste uken. Sykehuset sliter blant annet med rekruttering av sykepleiere, og har mangel på sengeplasser i forhold til antall pasienter.

Ikke tilstrekkelig kompetanse

Fylkeslegen og Helsetilsynet reagerer særlig på at den aktuelle sykepleieren fikk lov til å jobbe, selv om hun ikke hadde tilstrekkelig kompetanse. Det må sykehuset ta ansvaret for, mener Iden.

– Sykehuset har ansvaret for å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring, for å sikre seg den nødvendige kompetansen. Det er viktig med veiledning og oppfølging av nyansatte – enten de er fast ansatt eller vikarer. Dette må til for å hindre at sykehuset slipper leger og sykepleiere løs på pasienter uten kontroll, sier Iden.

– For det har skjedd her?

– Det kan virke som om kontrollen har vært altfor dårlig i denne saken, sier Iden.

Ingen sammenheng

Sykehusets egen gransking viser at det ikke er sammenheng mellom dødsfallet og feilmedisineringen. Det sier fagdirektør ved SUS, Sverre Uhlving.

Uhlving forsikrer om at sykehuset tar Helsetilsynets kritikk alvorlig.

Sverre Uhlving

Fagdirektør ved SUS, Sverre Uhlving tar kritikken på alvor.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Vi har hatt en ny gjennomgang av vår ansettelse av vikarer, sier Uhlving.

Helsetilsynet konkluderer med at sykehuset har vært uforsvarlige, og dermed brutt spesialisthelsetjenesteloven. Sykehuset har ikke hatt gode nok systemer for journalføring, lyder dommen fra Helsetilsynet.

Uhlving innrømmer at kvalitetssikringen i dette tilfellet ikke var god nok.

– Kvalitetssikring av folk som har utdanning fra andre land er vanskelig. Vi hadde innhentet referanser og gjorde alle de vanlige testene – men det var altså ikke tilstrekkelig, sier Uhlving.

Vil tilbake i jobb

NRK har vært i kontakt med sykepleieren, men hun ønsker ikke å uttale seg i saken.

Ifølge hennes advokat, Bendik Falch-Koslung, er kvinnen skuffet over Helsetilsynets avgjørelse.

Bendik Falch-Koslung

Sykepleierens advokat, Bendik Falch-Koslung, forteller at kvinnen er skuffet.

Foto: Stabell & Co

– Min klient er jo skuffet, men hun tar det til etterretning, og har besluttet at hun ikke vil påklage vedtaket, sier Falch-Koslung.

– Hun ønsker nå å videreutvikle sin kompetanse, for eventuelt å søke om å få autorisasjonen tilbake på et senere tidspunkt, legger han til.

Det har den tidligere sykepleieren full rett til, ifølge fylkeslege Pål Iden.

– Ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv så er det slik at om helsepersonell har mistet autorisasjonen sin en gang, så er det ikke dermed umuliggjort at man kan komme tilbake dersom man kan dokumentere riktig kompetanse, sier Iden.

– For å komme tilbake må personen også vise at vedkommende er trygg nok til å kunne slippes løs på pasienter igjen, legger han til.

Fortsatt trygt på SUS

Til tross for kritikken mener Iden at det er trygt å være pasient på sykehuset.

– Det skal være trygt, og jeg vil si at det er trygt. Tryggheten ligger i at man stadig jobber for å gjøre ting bedre, og at vi bidrar med våre tilbakemeldinger slik at det er en kontinuerlig prosess hvor det skal bli tryggere og tryggere for hver dag som går, sier Iden.